feb
06

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníkaDňa 6.2.2014 sa v škole konal zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015. Budúcich prváčikov privítali Šmolkovia v plnej paráde. Pripravili pre nich krásny program – pesničky, tance, hry. Deti z materských škôl si vyskúšali svoju odvahu a vystúpili tiež – s básničkami, pesničkami – ba dokonca aj s malým divadielkom. V krásne vyzdobených triedach sa deti posadili do lavíc – v nich si vyskúšali svoje schopnosti v počítaní, kreslení, skladaní kociek, poznávaní farieb.

Zapísaných bolo 112 detí, 10 rodičia požiadali pre svoje deti o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zo školy deti odchádzali s darčekom - malým Šmolkom na paličke, letáčikom o škole a radami, ako sa ešte stihnúť do školy pripraviť.

Milí, budúci prváčikovia – srdečne vás vítame a prajeme veľa úspechov.

 • zapis_001
 • zapis_002
 • zapis_003
 • zapis_004
 • zapis_005
 • zapis_006
 • zapis_007
 • zapis_008
 • zapis_009
 • zapis_010
 • zapis_011
 • zapis_012
 • zapis_013
 • zapis_014
 • zapis_015
 • zapis_016
 • zapis_017
 • zapis_018
 • zapis_019
 • zapis_020
 • zapis_021
 • zapis_022
 • zapis_023
 • zapis_024
 • zapis_025
 • zapis_026
 • zapis_027
 • zapis_028
 • zapis_029
 • zapis_030
 • zapis_031
 • zapis_032
 • zapis_033
 • zapis_034
 • zapis_035
 • zapis_036
 • zapis_037
 • zapis_038
 • zapis_039
 • zapis_040
 • zapis_041
 • zapis_042
 • zapis_043
 • zapis_044
 • zapis_045
 • zapis_046
 • zapis_047
 • zapis_048
 • zapis_049
 • zapis_050
 • zapis_051
 • zapis_052
 • zapis_053
 • zapis_054
 • zapis_055
 • zapis_056
 • zapis_057
 • zapis_058
 • zapis_059
 • zapis_060
 • zapis_061
 • zapis_062
 • zapis_063
 • zapis_064
 • zapis_065
 • zapis_066
 • zapis_067
 • zapis_068
 • zapis_069
 • zapis_070
 • zapis_071
 • zapis_072
 • zapis_073
 • zapis_074
 • zapis_075
 • zapis_076
 • zapis_077
 • zapis_078
 • zapis_079
 • zapis_080
 • zapis_081
 • zapis_082
 • zapis_083
 • zapis_084
 • zapis_085
 • zapis_086
 • zapis_087
 • zapis_088
 • zapis_089
 • zapis_090
 • zapis_091
 • zapis_092
 • zapis_093
 • zapis_094
 • zapis_095
 • zapis_096
 • zapis_097
 • zapis_098
 • zapis_099
 • zapis_100
 • zapis_101
 • zapis_102
 • zapis_103
 • zapis_104
 • zapis_105
 • zapis_106
 • zapis_107
 • zapis_108
 • zapis_109
 • zapis_110
 • zapis_111
 • zapis_112
 • zapis_113
 • zapis_114
 • zapis_115
 • zapis_116
 • zapis_117
 • zapis_118
 • zapis_119
 • zapis_120
 • zapis_121
 • zapis_122
 • zapis_123
 • zapis_124
 • zapis_125

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI