apr
01

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

biblicka olympiadaDňa 10.3.2021 sa uskutočnili súčasne na celom Slovensku dekanátne, teda okresné kolá Biblickej olympiády žiakov základných a stredných škôl. V tomto roku boli k štúdiu vybrané biblické knihy: Kniha Exodus 1- 24. kap., Evanjelium podľa Jána a Kniha proroka Jonáša. Priebeh súťaže bol online, každý z domu sám.
Družstvo našej školy tvorili žiaci Klára Hudáková z VIII.C, Anna Klimkovská z VI.C a Filip Laktič z V.B. 
V konkurencii vranovských škôl obsadili krásne 2. miesto. Žiakov pripravovala p. katechétka Mgr. Anna Mydlová.
K peknému úspechu blahoželáme a ďakujeme za prípravu a reprezentáciu školy. Nech je aj naďalej čítanie Biblie pre nás všetkých súčasťou každodenného kresťanského života.