jún
14

„Parádnych 45 minút“ (finančná gramotnosť)

45min miniFinančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Beseda, ako jedna z foriem vyučovania, je forma, kde sa uplatňuje prednáška s následným dialógom. Keďže úroveň finančnej gramotnosti u nás dlhodobo zaostáva, rozhodli sme sa v rámci aktivít na rozvíjanie finančnej gramotnosti zrealizovať besedu, ktorej obsahom bola práve táto aktuálna téma.
Dňa 14.6.2021 sa na hodinách občianskej náuky v deviatych ročníkoch uskutočnila beseda na tému: „Parádnych 45 minút“, s pracovníkmi Raiffeisen banky. Cieľom besedy bolo hravým a zaujímavým spôsobom implementovať finančnú gramotnosť do oblasti ekonómie a priblížiť žiakom “dospelácky” svet peňazí, tak, aby žiaci boli pripravení na samostatný život.
Akviziční kouči, ktorí besedu viedli, vystupovali na profesionálnej úrovni s veľkou dávkou odbornosti a tiež humoru. Rôznymi aktivitami, kvízmi, či motivujúcimi príbehmi sa snažili podať praktické informácie o bežnom či firemnom účte, platobných kartách, hypotekárnom úvere, sporení, či investovaní.

Žiaci boli počas besedy aktívni a naozaj promptne reagovali na položené otázky. Za svoju aktivitu boli odmeňovaní peknými vecnými propagačnými materiálmi. Touto besedou o finančnej gramotnosti si žiaci vedomosti nielen upevnili, ale aj odniesli nové.

  • 45min1
  • 45min2