feb
17

Snehuliacka dedina

snehuliak mini„Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliačik a už stojí tam.“ Snehuliaci sú s nami už odpradávna. Prvá zmienka o týchto obľúbených postavičkách zo snehu sa objavila v európskej literatúre už v 16. storočí. Prvýkrát bolo samotné slovo snehuliak (po nemecky Schneemann) spomenuté v roku 1770 v zbierke detských piesní od Christiana Felixa Weißa. Je však známe, že táto idea stavať snehuliakov k nám bola prinesená od Eskimákov. A ujala sa aj medzi našimi deťmi. Pani Zima nám na konci svojej vlády nadelila bohatú snehovú nádielku a na našom školskom dvore, štvrtok 18.2.2021, vyrástla utešená snehuliacka dedina. Pozrite sa akých má krásnych obyvateľov!

 • Snehuliak I.A a
 • Snehuliak I.A b
 • Snehuliak I.B a
 • Snehuliak I.B b
 • Snehuliak I.C a
 • Snehuliak I.C b
 • Snehuliak I.D a
 • Snehuliak I.D b
 • Snehuliak I.E a
 • Snehuliak I.E b
 • Snehuliak II.A a
 • Snehuliak II.A b
 • Snehuliak II.B a
 • Snehuliak II.B b
 • Snehuliak II.C a
 • Snehuliak II.C b
 • Snehuliak II.D a
 • Snehuliak II.D b
 • Snehuliak II.d c
 • Snehuliak
 • snehuliak 2

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI