nov
13

Turnaj v hre spoločenských hier

clovece miniHry sú neoddeliteľnou súčasťou života detí. Do kategórie hier, ktoré sú nezabudnuteľné a stmeľujú kolektívy, neodmysliteľne patria spoločenské hry rôzneho druhu a pre každú príležitosť. Ich úlohou je zabaviť hráčov a niečo ich aj naučiť. Spoločenské hry sú interaktívne a kombinujú v sebe stratégiu s náhodou. Dôvodom na príjemné stretnutie plné zábavy teda môže byť aj pekná spoločenská hra. V piatok, 10. novembra 2023, sa v ŠKD stretli finalisti turnaja v hre spoločenských hier. Prváci si zahrali Pexeso, druháci Človeče, nehnevaj sa, tretiaci spoznali novú hru Nahor a nadol a štvrtáci si vyskúšali svoju logiku a predstavivosť v hre Piškvorky.
Víťazi turnaja:
Pexeso: Samuel Hibler – I.E
Človeče, nehnevaj sa!: Júlia Demčová – II.C
Nahor a nadol : Paulína Dudová – III.C
Piškvorky: Ján Sabol – IV.A

 • SH_0
 • SH_1
 • SH_10
 • SH_11
 • SH_12
 • SH_3
 • SH_4
 • SH_5
 • SH_6
 • SH_7
 • SH_8
 • SH_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI