okt
17

Oznam

covid miniVážení rodičia, milí žiaci.

Po dvoch týždňoch dištančného vzdelávania a zaistenia nariadených karanténnych opatrení riaditeľ školy OBNOVUJE PREZENČNÉ VYUČOVANIE na 2. stupni od pondelka 18. októbra 2021.

V záujme čo najdlhšieho zachovania prezenčnej formy výučby Vás chcem požiadať (aj žiakov, aj rodičov) o zodpovednosť v súvislosti s účasťou dcéry/syna na vyučovacom procese v prípade:
- zhoršeného zdravotného stavu,
- identifikovania príznakov ochorenia COVID-19 (bolesť hlavy, bolesť hrdla, sekrécia z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, horúčka, hnačky)
- úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou v interiéri. V prílohe zasielam infografiku, aby ste sa vedeli zariadiť v prípade, že žiak je pozitívny alebo prišiel do úzkeho kontaktu.

P.S. - Vážení rodičia, nezabudnite prosím vyplniť cez aplikáciu EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" Vášho dieťaťa, nakoľko ide z Vašej strany o povinný dokument, ktorým sa zaväzujete, že posielate svoje dieťa do školy zdravé, bezpríznakové.

Verím, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom sa nám podarí zotrvať v prezenčnej forme výučby čo najdlhšie.

Za súčinnosť a spoluprácu vopred veľmi pekne ďakujem.

Mgr. Peter Kocák