okt
19

Október – Mesiac úcty k starším

uctakst miniMilá babka, milý dedko,
ďakujeme vám za všetko,
za tie bozky z veľkej lásky,
za nežnosť rúk, hladiace vlásky...
V mesiaci október sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Pri tejto príležitosti vyrobili deti z ŠKD milé darčeky, ktoré s láskou a úctou darovali svojim starým rodičom ako prejav vďaky za ich obetavosť a starostlivosť.

 • I.A_1
 • I.C_1
 • I.C_3
 • I.D_1
 • I.D_2
 • II.B_2
 • II.B_3
 • II.B_4
 • II.b_1
 • II.b_5
 • III.A_1
 • III.A_2
 • III.A_3
 • III.A_5
 • X.odd.3
 • X.odd._2
 • X.odd_1