okt
19

„Erasmus+“ ... s angličtinou do sveta

erasmus miniErasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v oblasti školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje profesijné zručnosti a spoluprácu s partnermi v Európe, a rovnako možnosť žiakom zúčastňovať sa zaujímavých medzinárodných projektov. Projekt Erasmus+ je realizovaný prvýkrát na našej škole. Vypracovaný projekt „S angličtinou plynule do sveta” umožní našim pedagógom absolvovať aktivity a odborné vzdelávanie v zahraničí (Malta a Dublin), ktoré podporia získanie osvedčených postupov a inovatívnych prístupov vo výučbe anglického jazyka.
Cieľom projektu je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby anglického jazyka v našej škole, aby sa žiaci prirodzene nebáli používať jazyk aj mimo školy a spontánne vedeli reagovať na rôzne situácie. Veríme, že vzniknuté partnerstvá vyústia do nasledovnej spolupráce, prípadne mobility aj samotných žiakov do zahraničia.