okt
18

Viem správne používať peniaze?

peniaze miniFinančná gramotnosť je jedna zo základných zručností, ktoré by mal vedieť ovládať každý človek.

Koncept finančnej gramotnosti nie je intuitívny a je nesmierne dôležité vedieť ho podať adekvátnou formou. Obzvlášť pri dynamike, s akou sa svet financií mení je potrebné dohliadať na neustály prísun aktuálnych informácií.
A práve to bol dôvod, prečo sa ZŠ Sídlisko II rozhodla zapojiť do projektu finančnej gramotnosti pod názvom Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a získali sme naňho grant 2000 eur., ktoré sme využili na vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti a na zakúpenie učebných materiálov, ktoré budú slúžiť učiteľom, ale aj ich žiakom. Kreativita, nápaditosť, tvorivý duch a v neposlednom rade správna idea boli našimi hnacími motormi. Zabezpečili nám úspešnosť projektu, do ktorého realizácie sme sa hneď s chuťou pustili. Koordinátorky projektu Mgr. Michaela Turcovská a Mgr. Mária Romanová zabezpečili nielen potrebnú dokumentáciu, ale sprostredkovali aj školenia a zabezpečili adekvátny edukatívny výučbový materiál. Do projektu sú zapojení všetci učitelia matematiky a občianskej náuky. Zároveň bola na škole vytvorená funkcia finančného koordinátora, ktorým sa stala Mgr. Michaela Turcovská.
Finančný vesmír na Dvojke sa tak rozbehol v plnom prúde!