okt
27

Ruský film v škole

nopockaj miniV dňoch 25. - 27. októbra sa žiaci ôsmeho ročníka v rámci hodín ruského jazyka zapojili do akcie "Ruský film v škole". Jej organizátorom je Zväz Rusov v Košiciach.
Podstatou tejto akcie bolo, že žiaci si najskôr pozreli ukážku ruskej animovanej rozprávky "Strieborné kopýtko". Následne v skupinách i jednotlivo vypracovávali pripravené testy a odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa danej rozprávky. Niektorí si vybrali určitú pasáž z rozprávky a podujali sa ju znázorniť ľubovoľnou výtvarnou technikou. Najkrajšie výtvory boli zaslané do súťaže a v najbližších dňoch budú vyhodnotené odbornou porotou.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do akcie aktívne zapojili, a tak ukázali, že ruský jazyk je pre nich stále atraktívny a má im čo ponúknuť.

  • 20211025_110634
  • 20211026_102638
  • 20211026_102645
  • 20211026_111813
  • 20211026_112151
  • 20211027_102807
  • 20211027_205629