feb
04

Počítačoví experti!

eductech logoŽiaci našej školy, ktorí navštevujú zaujímavý Počítačovo-experimentálny krúžok pod vedením p. uč. PaedDr. Mareka Hermanovského, v týchto dňoch uviedli do prevádzky počítačom riadenú mini CNC frézu. Žiaci si museli postaviť CNC frézu z komponentov stavebnice a následne sa oboznámiť s ovládacím softvérom. Oboznámili sa aj so softvérom na tvorbu návrhov v 3D prostredí a nakoniec preniesli svoje návrhy do programu, ktorý riadi CNC zariadenie. To všetko šikovní programátori a konštruktéri našej školy dokázali len za 6 dvojhodinových stretnutí na počítačovom krúžku.
Najväčšie poďakovanie našich žiakov patrí neziskovej organizácii EDUCTECH, ktorá s finančnou podporou opäť umožnila našej škole nákup nového zaujímavého zariadenia. EDUCTECH-u naši nadšení žiaci vyjadrujú veľké ĎAKUJEME!

 • IMG_20230110_144325
 • IMG_20230110_144331
 • IMG_20230110_144343
 • IMG_20230117_153047
 • IMG_20230117_153052
 • IMG_20230117_153055
 • IMG_20230117_153058
 • IMG_20230124_143928
 • IMG_20230124_144253
 • IMG_20230124_151312
 • IMG_20230124_155435
 • VID_20230124_154200_4 (1)