feb
12

Škola budúcnosti

CNCNaša škola bola úspešná pri získaní podpory v grantovom programe Školy budúcnosti vyhlásenom Karpatskou nadáciou. Grant je určený na podporu inovatívnych základných škôl s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelaniu. Úspešný projekt s názvom: „Žiaci pre žiakov“ získal podporu vo výške 1 585 €. Cieľom projektu je vymyslieť, navrhnúť a vyrobiť učebné pomôcky pomocou laserovej CNC rezačky a frézy. Projekt využíva vedomosti a zručnosti žiakov v predmetoch matematika, informatika a technika. Aj takýmito netradičnými spôsobmi sa snažíme zlepšiť a skvalitniť vyučovanie na našej Dvojke.