feb
17

Spoločne za lepší a bezpečnejší internet

kybersikana miniInternet sa stal súčasťou nášho každodenného života. Je plný možností, uľahčuje nám život, pomáha nám pri plnení povinností, prináša nové možnosti. Vo virtuálnom prostredí sa čoraz viac vyskytujú prejavy protiprávnej činnosti ako je kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, internetové podvody, závislosti, nevhodný obsah v podobe prezentovaného násilia, nenávisti, sebapoškodzovanie, čo je rizikové najmä pre deti a mladých ľudí.
Tejto preventívno-osvetovej aktivity pod názvom „Spoločne za lepší a bezpečnejší internet“ sa zúčastnili vybraní žiaci 8. ročníka (Eliška Tatárová 8.C, Simona Juhásová 8.C, Alexandra Mižovová 8.C, Vanesa Majerníková 8.D, Tamara Kolesárová 8.A a Adam Jakubo 8.B). Cieľom aktivity bolo umelecké stvárnenie, čo pre Teba - pre Vás znamená lepší a bezpečnejší internet. Žiaci sa osobne prezentovali v CVČ vo Vranove nad Topľou, kde porota umelecké diela vyhodnotila dňa 16. 2. 2023. Prezentácie žiakov budú po okresnom vyhodnotení zaslané Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky násilia na deťoch, z ktorých najlepšie vyberie a ocení.
Organizátori podujatia boli: Mestský úrad Vranov nad Topľou, oddelenie školstva, Centrum voľného času Vranov nad Topľou a Ústredie PSVR, ÚPSVR Vranov nad Topľou.

 • 20230216_085315
 • 20230216_092354
 • 20230216_092450
 • 20230216_092458
 • 20230216_092516
 • 20230216_092520
 • 20230216_092531
 • 20230216_092624
 • 20230216_092638
 • 20230216_092729
 • 20230216_092843