feb
18

ELEsparks – súťaž v anglickom jazyku

spse miniStredná priemyselná školy elektrotechnická v Prešove usporiadala 7. ročník súťaže ELEsparks, kde bolo zaevidovaných 81 prihlásených družstiev. Súťaž pozostávala z dvoch domácich online kôl, v ktorých boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.
Posledné kolo sa uskutočnilo na pôde tejto školy, kde sa stretli prvé 6 postupujúce družstvá s najvyšším počtom bodov po 2. domácom kole. V poslednom kole boli testované okrem vyššie spomenutých kompetencií aj tvorba príbehu na základe obrázka a písanie eseje. Družstvá boli vyrovnané, súťažiaci ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny a spoločnými silami sa usilovali získať potrebné body na pódiové miesto.

Naši žiaci Adrián Lešňanský, Matej Lešňanský a Sebastián Jozef Hric vytvorili tím s názvom Triple problem. Spoločne zvládli všetky úlohy a umiestnili sa na krásnom treťom mieste.
Chlapcom srdečne blahoželáme

  • IMG_6992
  • IMG_6993
  • IMG_6994
  • IMG_6996
  • IMG_6997
  • IMG_6998
  • IMG_6999
  • IMG_7006