feb
19

Svetový deň rádia

kino miniPán učiteľ, čo je to? Ako to fungovalo? Tieto otázky počúvali často učitelia pri vyučovaní techniky, keď rozprávali o audio nosičoch 20. storočia. Keďže vývoj ide neskutočne rýchlym tempom vpred, nečudo, že žiaci nepoznajú gramofóny, platne alebo magnetofóny. Tak sa zrodil nápad dotknúť sa histórie v podobe názorných ukážok, ktoré sa našli na povalách či v pivniciach.
Pri príležitosti Svetového dňa rádia, ktorý určilo UNESCO na 13. február, učitelia techniky pripravili pre žiakov výstavu audio techniky. Výstava bola umiestnená v učebni fyziky a trvala od pondelka 13. do 17. februára. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy sa oboznámili s históriou, fungovaním a výrobou audio techniky z doby minulej aj tej súčasnej. Videli a hlavne počuli ako hrali staré rádiá, kazetové magnetofóny či platne. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov aj našich kolegov.

  • IMG_20230213_104801
  • IMG_20230213_104838
  • IMG_20230213_104857
  • IMG_20230213_104924