feb
23

Číslo 17 nám prinieslo šťastie v celoslovenskej súťaži...

ruskeslovo mini17. 2. 2023 sa už po 17. krát konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo v prednese poézie, prózy a piesne. Témou tohto ročníka bol svet prírody.
V jednotlivých disciplínach sa predstavilo po 17 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.
Našu školu reprezentovala prednesom prozaického textu Eliška Tatárová z 8.C.
Pred porotou sa predviedla živým, temperamentným vystúpením, ktoré jej prinieslo úžasné 2. miesto.
Eliške srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • IMG_20230217_112250
  • IMG_20230217_155301
  • IMG_20230217_155543
  • IMG_20230217_160150