jan
16

Pytagoriáda

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
Naša škola súťaží v kategóriách: 1. stupeň: P3 a P4 a 2. stupeň: P5 až P8. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo). Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.
Tento rok sa najlepšie v školskom kole darilo týmto žiakom:
V kategórii P3 súťažilo 21 žiakov, z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.
1. Lukáš Surdej III.B
2. Nina Magurová III.B
3. Filip Dobranský III.A
    Nina Bertová III.D

V kategórii P4 súťažilo 19 žiakov, z toho bolo 14 úspešných riešiteľov.
1. Štefan Kušnír IV.B
2. Simona Karasová IV D
    Adam Lazor IV.C
    Kristína Šaffová IV.A
3. Tomáš Molčan IV.C

V kategórii P5 súťažilo 43 žiakov, z toho bolo 11 úspešných riešiteľov.
1. Diana Demčáková V.B
2. Tomáš Oslovič V.A
    Emília Lacká V.A

V kategórii P6 súťažilo 16 žiakov, z toho bolo 10 úspešných riešiteľov.
1. Boris Steeno VI.B
2. Ondrej Konečný VI.C
    Laura Pivovarníková VI.A
    Vanesa Pisarčíková VI.C

V kategórii P7 súťažilo 12 žiakov, z toho boli úspešní 3 riešitelia.
1. Matúš Novikmec VII.A
2. Katarína Zajícová VII.C
3. Adam František Čalfa VII.A

V kategórii P8 súťažilo 17 žiakov, z toho bolo 11 úspešných riešiteľov.
1. Milan Gešperik VIII.A
2. Tamara Furková VIII.C
3. Michael Kozák VIII.D

Všetkým žiakom gratulujeme k dosiahnutým úspechom.

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g