jan
18

Vymysleli, vytvorili, vyhrali - Duo ViMi

angl miniSkvelý úspech sa podaril našim žiačkam z 5.A Milke Lackej a Viki Draxlerovej. Dievčatá – duo ViMi, sa zapojili do jesennej projektovej súťaže v anglickom jazyku s vydavateľstvom Ventures books. Zadanie súťaže bolo jasné: vytvoriť návrh obálky svojej knihy a napísať, o čom by ich kniha písaná v anglickom jazyku bola. Dievčatá popustili uzdu svojej fantázie a nakreslili obálku knihy, napísali príbeh, ktorý porota vyhodnotila ako najlepší v kategórii 3. – 5. ročník základných škôl.
Svoju odmenu si Milka a Viky prevzali priamo z rúk metodičky a konzultantky pre anglický jazyk vydavateľstva pani Judity Tóthovej, ktorá im ceny prišla osobne odovzdať na našu Dvojku dňa 17.1. 2023. Vyzdvihla ich tvorivosť, znalosti anglického jazyka a tiež myšlienku, ktorú v príbehu spracovali. Čarovný odpadkový kôš – a magical bin, ktorý naučil dievčatko recyklovať a upratovať si veci v detskej izbe sa tak stal prostriedkom na to, aby sa hlavná hrdinka nesprávala egocentricky, ale ekocentricky.
Ďakujeme dievčatám za skvelú reprezentáciu školy a zároveň za šírenie myšlienky, že byť eko friendly je to najlepšie, čo môžeme pre našu Zem urobiť.

  • ViMi1
  • ViMi2
  • ViMi3
  • ViMi4
  • ViMi5
  • ViMi6