jan
25

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“

anj olymp logo mini(okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku)
Štvrtok 19. januára 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl z nášho okresu. 16 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách 1A a 1B. Po absolvovaní náročnej písomnej časti si študenti zmerali sily v ústnej časti, ktorá pozostávala z príbehu podľa obrázka a „role play“.
Našu školu reprezentovali dve žiačky. V kategórii 1A (5. - 7.roč.) to bola Zuzana Jakubčinová (7.C) a v kategórii 1B (8. - 9.roč.) Kristína Korekáčová (9.B). Na krásnom 2. mieste sa umiestnila Zuzka Jakubčinová, ktorú pripravovala Mgr. Michaela Štempáková.
Zuzke srdečne blahoželáme a obidvom šikovným žiačkam ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

  • 20230119_110242
  • 20230119_113743
  • 20230119_113754
  • 20230119_121542