jan
31

Svetový deň environmentálnej výchovy

relax mini26. januára sme na vyučovacích hodinách upriamili pozornosť na tému environmentálnej výchovy, ktorá vychováva k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti. Projektovým vyučovaním, sledovaním náučných filmov, či diskusiou sme zvlášť v tento deň viedli žiakov, aby si uvedomili dôležitosť aktívneho prístupu pri riešení aktuálnych klimatických problémov.

  • IMG_20230124_122300
  • IMG_20230124_122317
  • IMG_20230124_122331
  • IMG_20230127_114247
  • IMG_20230127_114308
  • thumbnail_Screenshot_20230130_134006
  • thumbnail_Screenshot_20230130_134020
  • thumbnail_Screenshot_20230130_134033
  • thumbnail_Screenshot_20230130_134051
  • thumbnail_Screenshot_20230130_134104