máj
11

Príbeh Slovenska

znaksr mini(výchovný koncert k 30. výročiu vzniku SR)
Čo všetko predchádzalo osamostatneniu Slovenska sa žiaci Dvojky dozvedeli netradičným spôsobom – výchovným koncertom. Pútavá videoprojekcia ich okrem hovoreného slova vizuálne previedla našimi dejinami od Veľkej Moravy po súčasnosť s dôrazom na dôležité medzníky a osobnosti 20. storočia. Jednotlivé etapy príbehu Slovenska dotvárali slovenské piesne súvisiace s danou problematikou v podaní bratov Šipkovských z agentúry AMOS (Banská Bystrica). Chytľavé slovenské hity rámcovali jednotlivé obdobia dejín, pri ktorých si žiaci siedmeho až deviateho ročníka veselo pospevovali. Pozorne počúvali pútavý výklad a vytvorili si tak obraz o dlhej a nie raz ťažkej ceste k samostatnosti Slovenska.

Tento rok slávime 30. výročie vzniku SR a aj touto zábavnou formou sme chceli vzbudiť u žiakoch národnú hrdosť, toleranciu, zdravý úsudok a triezvy pohľad na dejiny. Napokon poznanie histórie je dôležité, aby sme sa poučili z chýb minulosti a neopakovali ich v budúcnosti.

  • DSC_0698
  • DSC_0700
  • DSC_0702
  • DSC_0716
  • DSC_0722