nov
08

WocaBee

wocabee miniNaša škola má rada výzvy. A tak sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.
Súťažilo sa v skupinách, žiaci jednej triedy vytvorili tím a v aplikácii sa učili novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. Hodnotila sa usilovnosť žiakov v učení sa cudzích jazykov, počet bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičovali, tým viac bodov (za správne odpovede) získavali a tým sa viac aj naučili.

V okresnom kole šampionátu, ktoré prebiehalo od 19. do 28. októbra sa na vynikajúcom 4. mieste umiestnila skupinka angličtinárov z 5.A pod vedením p. uč. Juskovej. Tešíme sa, že si žiaci pomocou moderných technológií zlepšujú svoje jazykové vedomosti a zároveň sú motivovaní k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočne pozitívne výsledky a radosť z učenia sa!