okt
01

Eurá, eurá, euríčka

peniaze miniV septembri boli dva významné dni financií, peňazí a finančnej gramotnosti. 8. september je Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a 24. septembra je Medzinárodný deň eura.
So žiakmi sme si pripomenuli tieto dni na hodinách matematiky počas posledného septembrového týždňa. Vymenili sme klasickú hodinu matematiky za netradičnú vyučovaciu hodinu. Oboznámili sme sa s euromincami a eurobankovkami a vo vyšších ročníkoch aj s novými slovíčkami z oblasti finančníctva. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním a interaktívnymi cvičeniami.

Cieľom bolo zvýšiť povedomie u žiakov o našej mene - o našom platidle.

Na hodinách matematiky v piatom ročníku a v triede VII.A boli uskutočnené aktivity:
• anketa "Čo vieš o eure?"
• práca s pracovnými listami "Vieš počítať v eurách?"
• riešenie tajničky
• tvorba nástenných novín so žiakmi VII.A triedy
Deviataci si vyskúšali test finančnej gramotnosti, ktorý im aspoň trocha pomôže zorientovať sa v základoch narábania s financiami. Úlohy boli zamerané na hospodárenie s peniazmi, poistenie, investovanie, ale aj na pojmy zo sveta finančníctva.

  • IMG_20220923_130604
  • IMG_20220923_130905
  • IMG_20220923_131033
  • IMG_20220927_093316
  • IMG_20220927_111247
  • IMG_20220927_111308
  • IMG_20220927_111403
  • processed-71e0f1ad-f295-427b-9c7d-e6788158c1d5_cnOkGZnU
  • processed-bf2fa8dd-77fc-4ab6-9754-e64212046295_hvggH4pa