okt
15

„ZÁZRAKY JESENE“ v ŠKD

jesen mini„Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...“
Jesenná príroda nám ponúkla rozmanité jesenné plody, ktoré sme využili na prípravu výstavky „Zázraky jesene“ v ŠKD. Deti poznávali jednotlivé dary jesene ako sú šípky, gaštany, šišky, pestrofarebné listy a pod. Z jednotlivých plodov a listov zhotovovali figúrky, postavičky, lesné zvieratká, rôzne predmety a využili ich aj pri výtvarných prácach. Touto aktivitou sme u detí rozvíjali fantáziu, predstavivosť, praktické zručnosti a estetické cítenie.

 • ZJ_0
 • ZJ_11
 • ZJ_12
 • ZJ_13
 • ZJ_14
 • ZJ_15
 • ZJ_16
 • ZJ_17
 • ZJ_19
 • ZJ_2
 • ZJ_20
 • ZJ_21
 • ZJ_22
 • ZJ_23
 • ZJ_24
 • ZJ_25
 • ZJ_26
 • ZJ_26_1
 • ZJ_27
 • ZJ_27_1
 • ZJ_28
 • ZJ_29
 • ZJ_3
 • ZJ_31
 • ZJ_32
 • ZJ_33
 • ZJ_4
 • ZJ_5
 • ZJ_6
 • ZJ_7
 • ZJ_8
 • ZJ_9