sep
17

Biochemik Pavol Čekan - protektor Bio-Chemickej učebne na "Dvojke"

cekan mini(Dvojka 21. storočia)
Piatok 16. september 2022 sa zapíše do školskej kroniky a do pamätí žiakov a učiteľov Dvojky ako veľmi významný deň. Slávnostne sme otvorili Sekciu odborných učební, vrátane Bio-Chemickej učebne. Významný zároveň preto, lebo nás svojou návštevou poctil známy špičkový vedec Pavol Čekan, PhD., B.Sc., biochemik pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na viacerých významných výskumoch, aj na troch patentoch v oblasti výskumu RNA (ribonukleová kyselina). V roku 2017 ho dokonca časopis Financial Times zaradil medzi 100 východoeurópskych vychádzajúcich hviezd v oblasti technológií.

O desiatej hodine riaditeľ školy Mgr. P. Kocák so zainteresovanými pedagógmi a žiakmi za hudobného sprievodu školskej kapely Ťahák (pod vedením p. učiteľa Mgr. M. Boroša a Mgr. P. Šofranka) vo vynovených priestoroch Dvojky privítali vzácnu návštevu - P. Čekana, významných predstaviteľov mesta, p. primátora Ing. J. Ragana, krajského riaditeľa NIVAM Mgr. Ľ. Sopoligu, vedúcu oddelenia školstva RNDr. V. Novikmecovú i členov Rady školy pri ZŠ Sídlisko II. Po krátkej prezentácii žiackych pokusov a skladania modelov organických a anorganických zlúčenín pozvaní hostia slávnostne prestrihli pásku a otvorili vynovenú a kompletne zrekonštruovanú učebňu Bio-Chémie. Protektorom tejto učebne sa stal práve Pavol Čekan, charizmatický a skromný špičkový vedec a my mu ďakujeme, že prijal naše pozvanie stať sa ochrancom, podporovateľom a priaznivcom nielen tejto učebne, ale aj celej našej školy.
ZŠ Sídlisko II napreduje, modernizuje, snaží sa vytvárať žiakom inšpiratívne prostredie a priestor na sebarealizáciu a vďaka tomu sa postupne stáva modernou školou 21. storočia. Jej druhé poschodie prešlo za posledné mesiace komplexnou rekonštrukciou, aby tak skvalitnila a spríjemnila výučbu, priblížila svojim žiakom odborné predmety ako sú biológia, chémia, fyzika aj v praktickej rovine.
K naštartovaniu tejto zmeny výraznou mierou prispelo Mesto Vranov nad Topľou, ktoré vďaka eurofondovému projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ zabezpečilo vynovenie viacerých učební laboratórnym i štandardným nábytkom, vrátane možnosti zakúpenia veľkého množstva nových učebných pomôcok, všetko v celkovom objeme takmer 160 000 €. Z vlastných ušetrených prostriedkov prispela aj škola a sekcia odborných učební sa postupne bude môcť rozšíriť o učebňu geografie, enviro učebňu, svet umenia, učebňu fyziky, robotiky/3D, či jazykovú učebňu. P. riaditeľ predstavil plány rekonštrukcií ďalších špeciálnych učební vo vizualizáciách, ktoré budú tiež odborne vybavené modernými učebnými pomôckami a technikou. Veríme a dúfame, že vytvorenie takýchto odborných učební pre žiakov a pedagógov našej školy vytvorí podnecujúce prostredie a prostredníctvom praktického zážitkového vyučovania zlepšíme kľúčové kompetencie našich žiakov.
Čo dodať na záver? Vízia modernej školy Dvojka 21. storočia sa na našej škole pomaly napĺňa a my sme radi, že protektorom našej prvej učebne sa stala reálna osobnosť, inšpiratívna nadnárodne uznávaná kapacita Pavol Čekan. Je skutočným vzorom, ktorému naši žiaci s obdivom a vďakou tlieskali a veríme, že sa pomocou kvalitnejšieho vzdelania, ktoré Dvojka ponúka, stanú v budúcnosti aj niektorí naši žiaci jeho kolegami, uznávanými vedcami.

 • 01_pavol_cekan_1
 • 02_pavol_cekan_0
 • 03_pavol_cekan_1
 • 03_pavol_cekan_2
 • 04_cekan
 • 05_zs_sidlisko_5
 • 06_pavol_cekan_3
 • pavol_cekan_10
 • pavol_cekan_11
 • pavol_cekan_12
 • pavol_cekan_13
 • pavol_cekan_14
 • pavol_cekan_15
 • pavol_cekan_17
 • pavol_cekan_18
 • pavol_cekan_20
 • pavol_cekan_21
 • pavol_cekan_22
 • pavol_cekan_23
 • pavol_cekan_24
 • pavol_cekan_25-pozdlzne
 • pavol_cekan_8
 • pavol_cekan_9
 • zs_sidlisko_11
 • zs_sidlisko_12
 • zs_sidlisko_14
 • zs_sidlisko_15
 • zs_sidlisko_16
 • zs_sidlisko_18
 • zs_sidlisko_19
 • zs_sidlisko_2
 • zs_sidlisko_20
 • zs_sidlisko_3
 • zs_sidlisko_4
 • zs_sidlisko_6
 • zs_sidlisko_7
 • zs_sidlisko_9
 • zzs_pavol_cekan_25