sep
20

Boli sme v archíve

historyPracovisko Štátneho archívu v Prešove, Archív Vranov nad Topľou, po 2-ročnej nedobrovoľnej prestávke opäť otvoril svoje priestory pre exkurzie žiakov a hneď druhý septembrový týždeň sa naši šiestaci exkurzie v Archíve vo Vranove nad Topľou zúčastnili.
Dozvedeli sa, čo všetko archív zhromažďuje, uchováva, prezentuje a čo robiť pri strate dôležitých dokumentov. Zaujímavým poznatkom bolo, že najstarším dokumentom v našom archíve je katastrálna mapa z obce Petkovce z polovice 19. storočia.
Prednášajúca nám objasnila, že prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje formou štúdia, v určenom čase, v priestoroch bádateľne. My sme sa však dostali aj do depotu, ktorý je verejnosti neprístupný. V depote sú všetky dokumenty uschované za prísnych podmienok proti znehodnoteniu a zničeniu. Dozvedeli sme sa, že bádať môžu domáci aj zahraniční bádatelia, ktorí na začiatku štúdia preukazujú svoju totožnosť buď občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Získali sme základné informácie, ktoré v budúcnosti môžu poslúžiť nám alebo našim blízkym.

  • IMG20220916100449
  • IMG20220916104253
  • IMG20220916104258
  • IMG20220916104314