sep
26

Attofyz

fyzika miniAttofyz je online individuálna fyzikálna súťaž. Súťažiaci sa stretnú okrem vedomostných úloh aj s jednoduchými výpočtovými a experimentálnymi úlohami, pričom výsledky neodovzdávajú vždy iba napísaním čísla, ale napríklad aj označením správnej možnosti. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťaží vo svojej kategórii a má pripravenú vlastnú sadu 15 úloh. Druhé vydanie celoslovenskej súťaže Attofyzu sa uskutočnilo v utorok 20.9.2022. Aj žiaci našej Dvojky sa zapojili. 

 V kategórii 7.ročník nás reprezentoval Aleš Reichel z 7.A a obsadil 12.miesto pod vedením pána učiteľa Hermanovského.

 V kategórii 8.ročník nás reprezentovali:

 • Michael Kozák 8.D

 • Šimon Uzoráš 8.C

 • Jakub Pešta 8.A

 • Milan Gešperik 8.A

 • Nicola Sopková 8.B

 • Martin Pavlečko 8.A

 • Tamara Furková 8.C

Najlepšie sa darilo Michaelovi Kozákovi z 8.D a obsadil krásne 7.miesto pod vedením pána učiteľa Hermanovského.

 V kategórii 9.ročník nás reprezentovali:

 • Stela Saladiaková 9.B

 • Filip Fečo 9.C

 • Patrik Macuga 9.C

 • Michal Zajac 9.C

 • Samuel Miško 9.C

 • Magdaléna Marcela Lukčiková 9.C

 • Adrián Lešňanský 9.B

 • Jakub Adam 9.A

 • Matej Lešňanský 9.B

Vo svojej kategórii dosiahla najlepší úspech Stela Saladiaková z 9.B, ktorá si pod vedením pani učiteľky Krajčovičovej vybojovala krásne 4. miesto.

Attofyz je online individuálna fyzikálna súťaž. Súťažiaci sa stretnú okrem vedomostných úloh aj s jednoduchými výpočtovými a experimentálnymi úlohami. Pričom výsledky neodovzdávajú vždy iba napísaním čísla, ale napríklad aj označením správnej možnosti. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťaži vo svojej kategórii a má pripravenú vlastnú sadu 15 úloh. Druhé vydanie celoslovenskej súťaže Attofyzu sa uskutočnilo v utorok 20.9.2022. Aj žiaci našej Dvojky sa zapojili.

Ø  V kategórii 7.ročník nás reprezentoval Aleš Reichel z 7.A a obsadil 12.miesto pod vedením pána učiteľa Hermanovského.

Ø  V kategórii 8.ročník nás reprezentovali:

·         Michael Kozák 8.D

·         Šimon Uzoráš 8.C

·         Jakub Pešta 8.A

·         Milan Gešperik 8.A

·         Nicola Sopková 8.B

·         Martin Pavlečko 8.A

·         Tamara Furková 8.C

Najlepšie sa darilo Michaelovi Kozákovi z 8.D a obsadil krásne 5.miesto miesto pod vedením pána učiteľa Hermanovského.

Ø  V kategórii 9.ročník nás reprezentovali:

·         Stela Saladiaková 9.B

·         Filip Fečo 9.C

·         Patrik Macuga 9.C

·         Michal Zajac 9.C

·         Samuel Miško 9.C

·         Magdaléna Marcela Lukčíková 9.C

·         Lešňanský Adrián 9.B

·         Jakub Adam 9.A

·         Matej Lešňanský 9.B

Vo svojej kategórii dosiahla najlepší úspech Stela Saladiaková z 9.B a vo svojej kategórii si spomedzi žiakov vybojovala pod vedením pani učiteľky Krajčovičovej krásne 3. miesto.