sep
23

Každá pomoc sa počíta!

bp miniPamätáte si ten pocit, keď ste prvýkrát niekomu nezištne pomohli?
Zopakujte si ho.
V piatok 23. septembra sa naša škola opäť zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka vašej pomoci tak zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ako môžeme spoločne pomôcť?
 vhodením dobrovoľného príspevku do prenosnej pokladničky dobrovoľníkov Bielej pastelky v našej škole v piatok 23. septembra
 zaslaním SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €
 zdieľaním a oslovením ďalších dobrosrdečných ľudí s nádejou pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím.
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života.
Ďakujeme.