jún
03

Návšteva HaZZ

hasic miniPočas návštevy HaZZ vo Vranove nad Topľou mali naši tretiaci z ŠKD možnosť spoznať obetavú a náročnú prácu hasičov, ktorých úlohou v súčasnosti nie je „iba“ hasiť a likvidovať požiar, pomáhať pri živelných pohromách, ale ich úlohou je aj stabilizovať ranených, lebo často ako prví prichádzajú k dopravným nehodám. Pri ich práci im pomáha moderná hasičská technika, ktorá naše deti veľmi zaujala. Ďakujeme našim hasičom, že nám venovali svoj čas, že sú ochotní obetovať svoje zdravie i životy, že sú tu pre nás vždy, keď ich potrebujeme.

  • 1000006534
  • 1000006544
  • 1000006546
  • 1000006549
  • 1000006555
  • 1000006557