jún
13

ENGLISHSTARs z Dvojky

esAj v tomto školskom roku (v apríli) sa konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Englishstar. Žiaci si písomnou formou overili svoje vedomosti z anglického jazyka s rovesníkmi z iných škôl. Začiatkom júna sme sa dočkali výsledkov, ktoré nás veľmi potešili. Medzi najúspešnejšie „stars“, ktoré dosiahli v celoslovenskom testovaní 100 %-nú úspešnosť patria aj žiaci našej školy: Filip Hrubovský zo 6. C, Noemi Mitriková z 8. A a Kristína Haľková z 8. B. O súťaž prejavilo záujem 25 žiakov a viac ako polovica z nich dosiahla aspoň 90 %-nú úspešnosť, čo nás veľmi teší. Každý žiak bol odmenený diplomom a perom s logom súťaže a tiež zľavovým kupónom od sponzora súťaže Fusakle.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži a za čas, ktorý venujú štúdiu anglického jazyka. Veríme a prajeme im, aby táto ich snaha bola aj v budúcnosti korunovaná úspechom.

  • Englishstar 4
  • Englishstar1
  • Englishstar2
  • Englishstar3
  • Englishstar5