jún
16

Ochrana ľudských práv

znaksr mini„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.“ (VDĽP, článok 1)
Týmto mottom sme v 8. ročníku začali tohtoročné školské kolo Olympiády ľudských práv. Je dobré, ak si už nastupujúca mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. Aj keď sme si všetci rovní, nie sme rovnakí. Práve preto sa od nás očakáva ústretovosť, tolerancia a rešpekt. Sú to pojmy, ktorých obsah by mal každý z nás nielen poznať, ale aj dôsledne realizovať, aby sme mohli žiť pokojne a dôstojne.


Súťaž pozostávala z 2 kôl, v ktorých mohli žiaci preukázať nielen teoretické vedomosti týkajúce sa problematiky ľudských práv, všeobecný prehľad, ale aj schopnosť kriticky myslieť a hodnotiť. Po sčítaní bodov bolo poradie nasledovné:
1. miesto získalo družstvo VIII. B v zložení: Viktor Kóňa, Filip Laktič a Monika Juhasová
2. miesto patrí VIII. A v zastúpení žiakov: Adam František Čalfa, Bianca Hájniková a Noemi Mitriková
3. miesto obsadili žiaci VIII. C: Viliam Chovanec, Pavol Višňovský a Katarína Zajícová.
Veríme, že uvedomelosť, akú žiaci počas súťaže preukázali, im v budúcnosti pomôže nezabúdať na to, že moje právo (sloboda) končí tam, kde začína právo (sloboda) iného.

  • 1000018364
  • 1000018371
  • 1000018372
  • 1000018373