máj
13

Chránime prírodu – Ekodeň v 5. ročníku

les miniVeľká rozmanitosť Slanských vrchov poskytuje životný priestor viacerým vzácnym živočíchom a rastlinám. Cieľom ekodňa bolo obohatiť vyučovací proces o zaujímavé informácie z oblasti ochrany prírody a jej jednotlivých zložiek a tým prispieť k pozitívnemu vnímaniu svojho okolia. To sa nám podarilo aj vďaka Regionálnemu centru ochrany prírody v Prešove, kedy nás náučným chodníkom Tajch v Pavlovciach sprevádzala pani Ing. Marta Hrešová a so svojimi spolupracovníkmi a lesníkmi nám ukázali neopísateľné čaro prírody.

  • 1.
  • 1000017027
  • 1000017040
  • 1000017050
  • 1000017054
  • 2.
  • 22481a66-d82b-4661-944a-a7c74f20b35b
  • 3.
  • 473076a3-e8dd-48fe-971d-93e426c37881
  • ba050f59-e2bb-442c-8942-994000828ccd