sep
14

O knihách v knižnici

kniha miniHodiny literatúry nemusíme tráviť iba v škole v lavici. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. To by určite dosvedčili aj naši piataci, ktorí sa v dňoch 11. – 13. septembra zúčastnili hodiny bibliograficko-informačnej výchovy. Tety knihovníčky deťom poukazovali priestory knižnice, od detského oddelenia cez oddelenie pre dospelých, až po oddelenie novín a časopisov. Žiaci sa dozvedeli niečo o výpožičnom poriadku, o spôsobe rozdelenia a uloženia kníh, o medzinárodnom desatinnom triedení a ešte mnoho dôležitých informácií.

Hravou a zábavnou formou sa deti preniesli v čase od prvých kamenných tabuliek, papyrusov, pergamenov až po súčasnú podobu knihy. Spoločne si prešli procesom spracovania dreva, výroby papiera, kníhtlače, vydania knihy až po jej zakúpenie v kníhkupectve. Podstatné bolo, že si piataci celú hodinu užili, veľa sa nasmiali a ešte sa aj čosi nové dozvedeli.

  • piataci 2
  • piataci
  • piataci10
  • piataci12
  • piataci5
  • piataci7
  • piataci8
  • piataci9