sep
16

Vojna – zlo – bolesť ... MIER!

dukla miniPoznanie histórie národa je veľmi dôležité aj preto, aby sme sa poučili a neopakovali chyby z minulosti a boli „múdrejší“. Vštepovať hodnoty mladým ľuďom je preto veľmi dôležité. S našimi deviatakmi sme sa hneď v polovici septembra vybrali na dejepisnú exkurziu na miesto bojov najkrvavejších a najstratovejších na životoch v našom okolí počas 2. svetovej vojny. Najvýznamnejšie bojisko Karpatsko-duklianskej operácie počas 2. svetovej vojny, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, si žiaci mohli prostredníctvom odborného výkladu obzrieť z vyhliadkovej veže. Presunuli sme sa k pamätníku s cintorínom, kde je masovo pochovaných 565 vojakov česko-slovenskej a sovietskej armády.

sep
14

O knihách v knižnici

kniha miniHodiny literatúry nemusíme tráviť iba v škole v lavici. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. To by určite dosvedčili aj naši piataci, ktorí sa v dňoch 11. – 13. septembra zúčastnili hodiny bibliograficko-informačnej výchovy. Tety knihovníčky deťom poukazovali priestory knižnice, od detského oddelenia cez oddelenie pre dospelých, až po oddelenie novín a časopisov. Žiaci sa dozvedeli niečo o výpožičnom poriadku, o spôsobe rozdelenia a uloženia kníh, o medzinárodnom desatinnom triedení a ešte mnoho dôležitých informácií.

sep
04

Do školy sa teším...!

zvoncek1Každoročne v jedno septembrové ráno prejdú školáci, niektorí s radosťou, iní v očakávaní, opäť bránami školy. Po slávnostnom otvorení začíname nový školský rok 2023/2024. Aj dnes nás naša Dvojka po zaslúženom oddychu privítala pestrým a bohatým programom.
Po vypočutí národnej hymny sme sa pri sledovaní a počúvaní moderných aj ľudových melódií, spevov a tancov na chvíľu vrátili k letným zážitkom. Recitátori nás zasa povzbudili vstúpiť do nového školského roka s odvahou. Po skončení kultúrneho pásma sa nám prihovoril pán riaditeľ Mgr. Peter Kocák, ktorý nás privítal opäť v škole. Oboznámil nás s prebiehajúcimi rekonštrukčnýmni prácami, ale aj s tými, vďaka ktorým sa budeme môcť tento školský rok učiť opäť viac zážitkovo. Osobitne privítal našich prvákov, v očiach ktorých bolo badať obavy, ale aj odhodlanie vykročiť na ceste za spoznávaním nových obzorov. Nielen deviatakom poprial v ďalšom roku veľa úspechov a správnych rozhodnutí.