jún
27

Slávnostná akadémia pri príležitosti 45. výročia založenia školy

TEN MÚDRY ČAS
TEN CHYTRÁK ČAS
TEN BLÁZON ČAS
ZNIE V NÁS
A V NAŠICH SPOMIENKACH...

Pri príležitosti, akou je aj 45. výročie vzniku Základnej školy Sídlisko II, je dobrým zvykom spomínať a rekapitulovať. Na to sme si prizvali bývalých kolegov, absolventov a ctených hostí, ktorých časť života je úzko prepojená s našou Dvojkou.

Dňa 7. júna 2017 naše kroky viedli do Mestského domu kultúry, kde sa o 16. 00 hod. začala slávnostná akadémia. Najdôležitejšie vývojové medzníky školy, ktoré sa nezmazateľným spôsobom zapísali do jej histórie, nám priblížila bývalá pani učiteľka Mgr. Monika Michálková prostredníctvom video projekcie.
Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Milana Bendika sa nám škola predstavila osobne. Vyučujúci pod vedením Mgr. Danky Babiakovej, PaedDr. Jarmily Kolesárovej a Mgr. Petra Kocáka pripravili so svojimi žiakmi prekrásny program pod názvom Klbka snúbia srdcia. Hoci je už naša škola staršia dáma, na jej chodbách a v triedach aj dnes stretnete mnoho učiteľov a oveľa viac žiakov. Škola nám ich všetkých predstavila, bývalých aj súčasných učiteľov, žiakov, ktorí sú už dnes výnimočnými a známymi osobnosťami. Vystúpenie žiakov bolo naozaj slávnostné. Tanečné kreácie striedali výkony žiakov speváckeho zboru žiakov aj učiteľov a herecké výkony členov divadelného krúžku, úspešných reprezentantov školy – členov DFS Cifroško, TS Varanovia, ale aj ďalších, ktorí si iba pre toto podujatie pripravili obdivuhodné kreácie vkusu a tvorivosti. Svoje nadanie, talent mali možnosť predviesť malí aj veľkí. Precízne bola pripravená aj scéna a kostýmy účinkujúcich. Naša škola má naozaj veľa šikovných talentovaných a schopných žiakov.
Nasledovali kytice a ďakovné slová riaditeľa školy a primátora mesta Ing. J. Ragana, ktorý nešetril pochvalnými slovami.
V závere znejúca hymna školy, v podaní všetkých vystupujúcich detí, a jemná, dojímavá tanečná choreografia maličkých, väčších i veľkých, umocnila slávnostnú atmosféru a v očiach mnohých hostí, pedagógov aj rodičov sa zaligotali slzy. Všetci prítomní boli nadšení krásnym programom, atmosférou a skvelými výkonmi detí. Právom. Veď každý bol jedinečný. A o to nám všetkým ide – urobiť deti šťastnými, aby radi chodili do školy a s úsmevom spomínali na svoje školské roky. Veľa šťastia a úspechov všetkým!

ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí sa rozhodli sláviť spolu s nami krásne jubileum.

 • 45_zsII-100
 • 45_zsII-105
 • 45_zsII-109
 • 45_zsII-111
 • 45_zsII-114
 • 45_zsII-116
 • 45_zsII-12
 • 45_zsII-122
 • 45_zsII-130
 • 45_zsII-131
 • 45_zsII-134
 • 45_zsII-137
 • 45_zsII-138
 • 45_zsII-142
 • 45_zsII-144
 • 45_zsII-146
 • 45_zsII-147
 • 45_zsII-150
 • 45_zsII-151
 • 45_zsII-153
 • 45_zsII-16
 • 45_zsII-18
 • 45_zsII-26
 • 45_zsII-27
 • 45_zsII-31
 • 45_zsII-35
 • 45_zsII-36
 • 45_zsII-38
 • 45_zsII-43
 • 45_zsII-49
 • 45_zsII-51
 • 45_zsII-6
 • 45_zsII-60
 • 45_zsII-65
 • 45_zsII-71
 • 45_zsII-73
 • 45_zsII-76
 • 45_zsII-77
 • 45_zsII-79
 • 45_zsII-8
 • 45_zsII-81
 • 45_zsII-82
 • 45_zsII-84
 • 45_zsII-88
 • 45_zsII-94
 • 45_zsII-96
 • 45_zsII-98

pop3 mini2