feb
21

Sprievodné aktivity k 50. výročiu školy

50bNa výročie polstoročia našej Dvojky sme sa rôznymi implementovanými aktivitami na vyučovacích hodinách pripravovali počas celého školského roka 2021/22. Pri tvorbe bulletinu sme zas prostredníctvom žijúcich pamätníkov a kroník zaspomínali na bývalých kolegov, na úspechy šikovných absolventov, ktorým vďačíme, že z našej školy urobili poprednú známu základnú školu v širokom okolí s výbornými študijnými výsledkami. Celým rokom nás sprevádzala radosť, očakávanie a prípravy na deň D, ktorý vyvrcholil 3. júna 2022 slávnostným galaprogramom pre pozvaných hostí, rodičov i žiakov. Pozrite si záznam a fotografie, akým talentom rôzneho druhu nás naši žiaci prekvapili na výročnom programe a ako veselo sme oslávili okrúhle 50. výročie Základnej školy Sídlisko II. Dnes na tento deň a celý jubilejný rok nostalgicky, no spokojní spomíname všetci.

PASPARTY - Informačné tabule