okt
13

SadOvo

sadovo miniV dňoch 11. až 13. 10. 2021 sa zástupkyne triedy VIII.A Alexandra Dopiráková a Alexandra Gajdošová zúčastnili ďalšieho kurzu k projektu SadOvo. Účelom tohto kurzu - ako ďalšej časti projektu monitoringu a ochrany genofondu starých odrôd jabloní a hrušiek - bolo zmonitorovať staré stromy jabloní a hrušiek v okrese Vranov nad Topľou. Vďaka šikovným žiakom našej školy, ktorí prispeli tipmi na zaujímavé exempláre, sa žiačkam podarilo vziať na kurz plody týchto stromov, aby boli odrody identifikované českým odborníkom pomológom Ondrom Donovalom. V projekte SadOvo s ním spolupracujeme od počiatkov projektu, keďže na Slovensku podobné kapacity chýbajú.

Čo zaujímavé sme sa na kurze dozvedeli?
V akej úžasnej ovocinárskej oblasti žijeme - sme regiónom bohatým na biodiverzitu - máme na ovocinárstvo veľmi vhodné mikroklimatické podmienky.
Vo vzorkách, ktoré naše žiačky priniesli boli unikátne odrody historicky, ale aj jedinečné miestne. Najzaujímavejšou vzorkou bolo jablko odrody Batul, odborníkmi považované za jednu z top odrôd z hľadiska chuti, trvácnosti a možnosti spracovania. Druhou vzácnou odrodou bolo Nathuziovo holubie. Typickou odrodou nášho regiónu bolo Solivarské ušľachtilé, ako aj síce letné jablko s krátkou trvácnosťou, ale jedinečné svojou chuťou, výzorom a starým rodokmeňom Gravštýnské červené. Hrušiek bolo menej, medzi nimi zaujala odroda Pastornica.
Čo sme si z kurzu odniesli?
Naše zástupkyne privoňali k včelárstvu, degustovali a vyrábali jablčný mušt z rôznych druhov jabĺk, kde vyhrala odroda z nášho regiónu, odroda Batul. Vyberali tiež odrody jabĺk a hrušiek, ktoré vysadíme na školskom pozemku.
Všetci sa tešíme na vyvrcholenie projektu SadOvo - výsadbu ovocných stromčekov v priestoroch našej základnej školy, na ktorej radi privítame všetkých, ktorých daná problematika zaujíma. Termín akcie výsadby, ako aj ďalšie zaujímavosti a informácie vám ochotne poskytne koordinátor projektu p. učiteľ PaedDr. Marek Hermanovský.

 • IMG_20211011_173834
 • IMG_20211012_100250
 • IMG_20211012_100323
 • IMG_20211012_143055
 • IMG_20211012_161736
 • IMG_20211013_090140
 • IMG_20211013_093419
 • IMG_20211013_093828
 • IMG_20211013_093857
 • IMG_20211013_094728
 • IMG_20211013_095334
 • IMG_20211013_125444

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI