okt
21

Aktivity lesnej pedagogiky s piatakmi

lesysr1 miniKeď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Ak dieťa objaví nejakú skúsenosť samo, pri vlastnej činnosti a zažije pritom emocionálnu skúsenosť, tým mu uľahčíme pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich. Je to jeden z cieľov lesnej pedagogiky, na ktorý sme sa so žiakmi 5. ročníka zamerali dňa 21.10.2021. Vďaka spolupráci s Lesmi SR si naši žiaci zážitkovým spôsobom pripomenuli to, aký význam má pre život človeka les.

 • IMG_20211021_081016
 • IMG_20211021_081707
 • IMG_20211021_081909
 • IMG_20211021_083741_resized_20211021_032834273
 • IMG_20211021_111006
 • IMG_20211021_111348
 • IMG_20211021_111645
 • IMG_20211021_113352
 • thumbnail_20211021_090926
 • thumbnail_20211021_093307
 • thumbnail_IMG_3185
 • thumbnail_IMG_3191
 • thumbnail_IMG_3195

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI