okt
25

Medzinárodný deň školských knižníc

kniha miniAj v tomto školskom roku sme si štvrtý októbrový pondelok pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila v roku 1999 Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva.
Hlavným cieľom je podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, objavovaniu a poznávaniu nového.
Aj žiaci I. stupňa si tento deň spríjemnili rôznymi zábavnými formami práce s knihou.
Prváci si so záujmom pozreli prezentáciu o spisovateľoch detských kníh a keďže sa ešte len učia čítať, vypočuli si rozprávku od Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko. Bohato ilustrované leporelo dalo žiakom priestor porozprávať tento príbeh pomocou obrázkov.
Žiaci 2. ročníka si svoje čitateľské zručnosti zmerali v čitateľskom maratóne a oboznámili sa s tvorbou Štefana Moravčíka, Jozefa Pavloviča, Kristy Bendovej a Márie Ďuríčkovej. Žiaci 3.ročníka po prečítaní knihy od Kristy Bendovej Opice z našej police svoje vedomosti ukázali v literárnom kvíze a herecké zručnosti predviedli v bábkovom divadle Tri prasiatka. Zaviedli si aj čitateľský denník so zápisom knihy od Gabriely Futovej Psia škola kocúra Červenochvosta.
Žiaci štvrtého ročníka sa porozprávali o tom, ako vzniká kniha a vyrobili si vlastné leporelo.

  • 3_B_Deň_knižníc
  • 3_C_Deň_knižníc_2
  • Deň_knižníc_1.r.2
  • Deň_knižníc_1.r
  • Deň_knižníc_2.r.2
  • Deň_knižníc_2.r.3
  • Deň_knižníc_2.r
  • Deň_knižníc_4. roč.
  • III_A_Deň_knižníc

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI