okt
05

Čítame spolu

zrkadloVoda je prastaré zrkadlo hviezd. Hľadaním slova zrkadlo a jeho vyskladaním z kociek sme začali spoločnú aktivitu s deťmi zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Hosťami v tejto škole boli žiaci 4.C triedy, ktoré v spoločných skupinách čítali báseň od Jany Hládekovej „Prečo sú rybky smutné.“ Aktivity sme umiestnili do rieky, ktorá preteká našim mestom. Po prečítaní prvého štvorveršia sa deti rozdelili do dvoch skupín na šťuky a kaprov. Zahrali si vodné pólo a hľadali správy ukryté v klobúku o ďalších vodných živočíchoch. Táto hra skončila remízou. V tretej strofe sa deti zamysleli nad veršami, ktoré boli o znečistení rieky haraburdím. V rozhovore sa deti z obidvoch škôl zhodli, že klince, drôty, staré vedrá, handry, fľaše, črepiny do rieky nepatria.

okt
04

Imatrikulácia prvákov v ŠKD

rytierNástupom do školy sa začína nová etapa života prváka. Dňa 28.9.2022 sme v našom ŠKD pripravili veľkú udalosť – PASOVANIE PRVÁČIKOV do ŠKD. Deň plný prekvapení a očakávaní. V tento deň prišli naši prváčikovia do školy ako každý deň, no ich očká chvíľami žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou. Po slávnostnom zložení „Sľubu klubára“, ozývajúcim sa v átriu školy, boli slávnostne pasovaní za členov ŠKD. Konečne sa prváci stali platnými členmi veľkej rodiny klubárov. Teraz všetkých čaká dlhá cesta, na ktorej želáme našim malým prvákom , aby sa všetky ich túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce. Všetkým prvákom želáme krásne zážitky zo školských lavíc!

okt
03

Dôverujme vede - Európska noc výskumníkov

f o miniV piatok 30. 9. 2022 sa uskutočnil už 16. ročník festivalu vedy pod názvom Európska noc výskumníkov na Slovensku, na ktorej nesmeli chýbať ani žiaci ôsmych ročníkov našej školy. Podujatie sa konalo vo viacerých mestách Slovenska a naši dvojkári sa zúčastnili podujatia v priestoroch OC Optima v Košiciach. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér SR Eduard Heger, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Mottom ročníka - „Dôverujme vede“ - chceli organizátori podnietiť mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

okt
02

Biblia - Kniha kníh a jej príbeh

biblolympPosledný septembrový týždeň prebiehali v Hornozemplínskej knižnici Hieronymove dni. Pozostávali z cyklu prednášok prevažne z úst biblistov, rodákov z okolia Vranova a zo zaujímavej výstavy Biblia – kniha kníh a jej príbeh. Túto výstavu biblických artefaktov pripravil a svoju bohatú súkromnú zbierku aj úžasným spôsobom prezentoval tiež vranovský rodák, kazateľ Cirkvi bratskej – Michal Lapčák.
Naši tretiaci a štvrtáci sa výstavy zúčastnili s triednymi učiteľkami, ôsmakov a deviatakov v rámci náboženstva sprevádzali vyučujúci NBV.

okt
01

Eurá, eurá, euríčka

peniaze miniV septembri boli dva významné dni financií, peňazí a finančnej gramotnosti. 8. september je Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a 24. septembra je Medzinárodný deň eura.
So žiakmi sme si pripomenuli tieto dni na hodinách matematiky počas posledného septembrového týždňa. Vymenili sme klasickú hodinu matematiky za netradičnú vyučovaciu hodinu. Oboznámili sme sa s euromincami a eurobankovkami a vo vyšších ročníkoch aj s novými slovíčkami z oblasti finančníctva. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním a interaktívnymi cvičeniami.