nov
27

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

uctakst miniNašim osamelým babičkám a deduškom žijúcim v domovoch dôchodcov sme pripravili vianočné prekvapenie.
Do krabičiek od topánok sme dali toľko lásky, koľko sa tam len zmestilo. Žiaci, rodičia a zamestnanci školy pripravili 135 láskyplných krabičiek, do ktorých vložili kúsok svojho srdca. Veríme, že opusteným seniorom urobia radosť a spríjemnia im vianočné sviatky.
Obrovské ĎAKUJEME za toľko nádherných krabičiek, milí rodičia a deti!
Poďakovanie patrí aj MAD Vancák Ján, ktorý nám ochotne s odvozom krabíc pomohol.

nov
26

Šiestaci vo Vihorlatskom múzeu

hehe miniŠtvrtok 23. novembra prežili naši šiestaci netradične mimo školy. Navštívili totiž Vihorlatské múzeum v Humennom, kde na nich čakali dve zaujímavé expozície.
Umelecko-historická, ktorá je situovaná do dobových priestorov renesančného kaštieľa a ponúka pohľad na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie po 20. storočie. Žiaci tu mali možnosť pokochať sa galériou panovníkov v izbe uhorských kráľov, čínskou izbou, sakrálnych umením, zlatým salónom, ako aj chlapcami obdivovanou zbierkou dobových zbraní a brnenia.
Druhú časť prehliadky tvorila prírodovedná expozícia zameraná na živočíšstvo Horného Zemplína. Po vypočutí informácií o rôznych zvieratách si mali žiaci možnosť aj precvičiť svoje vedomosti formou praktických aktivít, ktoré si pre nich prednášajúca pripravila.

nov
25

Majstri techniky

Silvia-MandulakovaV tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Majstri techniky programu Erazmus+ pod záštitou neziskovej organizácie SEA. Tento medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania vo vyučovacom predmete technika. Cieľom projektu je vyškoliť minimálne 10 učiteľov techniky na ZŠ na Slovensku a v Slovinsku, pod vedením lektorov z Chorvátska. Počas trvania projektu sa učitelia naučia vytvárať zadania pre prácu žiakov ZŠ na malých obrábacích strojoch a to pre všetky skupiny žiakov – chlapcov, dievčatá, znevýhodnených žiakov,... Priekopníkom výroby týchto nástrojov je firma Unimat so sídlom v Rakúsku.
V dňoch 15. – 16. novembra sa v Modre uskutočnilo úvodné stretnutie členov zapojených do tohto projektu. Našu školu spomedzi kolegov zo Slovenska a Slovinska v tomto projekte zastupuje PaedDr. Marek Hermanovský.

nov
24

Netradičná telesná výchova

vzvt mini22.11.2023 sa žiaci II.A zúčastnili „netradičnej telesnej výchovy“ v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Pracovníčky pre druhákov pripravili veľa zábavných cvičení s využitím netradičného náradia a náčinia na hodine telesnej výchovy. Pre žiakov bol veľkým zážitkom vysvietený guľôčkový bazén, bežecký pás, trampolína či balančná lopta. S pomocou sestier si vyskúšali prenášanie zo žinenky pomocou zdvíhadla na posteľ. Najväčší záujem mali žiaci o bicykle, visiace kreslo a vodnú posteľ v miestnosti snoezelen. Usilovní cvičenci sa počas prestávky posilnili malým občerstvením a na záver bol každý žiak odmenený sladkosťou a pamätným listom.

nov
23

Jazykový kvet – školské kolo

jazkvet miniKrásne kvety vo váze nám spríjemňujú deň a máme z nich radosť. Rovnaké pocity v nás zanechali aj naše žiačky svojím prednesom anglickej prózy a poézie v jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet (Language flower). Klobúk dole pred ich snahou sa zdĺhavé anglické texty nie len spamäti naučiť, ale ich aj zaujímavo a pútavo predniesť. Prvé tri postupové miesta obsadili žiačky Tamara Kolesárová (IX.A), Noemi Mitriková (VIII.A) a Sára Janoková (VIII.A). Srdečne im blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

nov
22

Poďakovanie

eductech miniŽiaci našej školy navštevujúci počítačovo-experimentálny krúžok v týchto dňoch uviedli do činnosti ďalšiu laserovú vypaľovačku/rezačku. Po veľkom záujme zo strany žiakov, učiteľov a rodičov o výrobky vytvorené laserom sme poprosili o finančnú podporu pri nákupe ďalšieho zariadenia organizáciu EDUCTECH n.o., ktorú vedie absolútna Slovenka roka 2023, PaedDr. Silvia Manduľáková PhD. Organizácia EDUCTECH n.o. podporuje rozvoj mladých talentov na školách a nebolo to inak ani tentokrát. Opäť nám ochotne pomohli.
Naši počítačoví experimentátori sa už tešia z novej vypaľovačky a potrebného materiálu. Sú si vedomí, že práve pani Manduľákovej vďačia za ďalšie príležitosti na rozvoj ich myslenia, jemnej motoriky a zručností. Ďakujeme!

nov
21

1.kolo v okresnej súťaži mladších žiačok v prehadzovanej a minivolejbale

volejbal miniMinulý týždeň sa naše mladé volejbalistky zúčastnili 1. kola v okresnej súťaži mladších žiačok v prehadzovanej a minivolejbale. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev v minivolejbale a 8 družstiev v prehadzovanej.
Aj napriek tomu, že naše dievčatá majú za sebou len 2 mesiace tréningového procesu, v súťaži si počínali výborne.
Šiestačky nastúpili v minivolejbale trojíc a po výsledkoch 1:1 proti ZŠ Juh a 2:0 na sety proti ZŠ Lúčna postúpili do finále, kde po remíze 1:1, ale s lepším skóre, zvíťazili proti dievčatám z Bystrého a stali sa víťazkami 1. kola.
Piatačky si počínali suverénne a po víťazstve v základnej skupine postúpili do finále, kde zdolali dievčatá zo ZŠ Juh 2:0 na sety a 1. kolo v prehadzovanej vyhrali.

nov
20

Olympiáda zo SJL - okresné kolo

sjl miniDňa 15.11. 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 16.ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C pre 8. - 9. roč. ZŠ. Z každej základnej školy môže byť postupujúcim iba jeden súťažiaci. Olympiáda pozostávala z 3 častí - test, transformácia textu a rečnícky prejav. Úspešným riešiteľom sa mohol stať žiak, ktorý získal najmenej 40 bodov. Z nášho okresu sa úspešnými stali 3 žiaci, z toho Noemi Mitriková obsadila krásne prvé miesto a bude našu Dvojku reprezentovať v krajskom kole. Noemi srdečne blahoželáme a budeme jej veľmi držať palce.

nov
19

SVETOVÝ DEŇ DOBROSRDEČNOSTI

matka......aj maličkosti nás robia šťastnými.....
Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17. – 18.11.2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.
Dobrosrdeční ľudia sa radi delia o svoj čas a dajú si námahu, aby sa so svetom podelili aj o svoje emócie. Obetujú svoj spánok a často aj dôležitejšiu prácu len preto, aby učinili iných ľudí šťastnými. Nevedia povedať nie, nič im nezabráni dávať. Dobrosrdečnosť však nie je len o tom, koľko dávame a ako sa cítime. Je to aj o emocionálnej výchove, ktorá nám bola poskytnutá.

nov
18

Čo je pravda a čo nie, overiť si musíme!

fakeorreal mini(Fake news – beseda s novinármi)
Médiá sú významnou súčasťou nášho života. Stali sa naším spoločníkom, prostredníctvom ktorého spoznávame okolitý svet, vzdelávame sa, zabávame, oddychujeme a prijímame informácie. Sprevádzajú nás na každom kroku, preto je zrejmé, že ovplyvňujú naše myslenie, životné hodnoty a postoje.
Ako sa vyznať vo svete informácií, ako si overovať informácie, či z akých zdrojov čerpať informácie? Odpovede na tieto otázky dali našim deviatakom na besede novinári Ivan Kriššák (tlačová agentúra SITA) a Lívia Godová (RTVS – Slovenský rozhlas), ktorú v rámci Týždňa netradičného vzdelávania na školách pripravilo 15. novembra pre žiakov 9. ročníka Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, za čo im ďakujeme, pretože naši žiaci budú odteraz obozretnejší pri výbere zdroja informácií.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI