jan
12

Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne

Zem smileOblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín v tomto školskom roku po tretíkrát realizovala výtvarnú súťaž určenú žiakom základných škôl s názvom Staň sa dobrodruhom. Mladí umelci sa vo svojich dielach pustili po stopách známych aj menej známych zákutí nášho regiónu, aby prezentovali miesto / pamiatku / zaujímavosť Horného Zemplína, ktorú navštívili, alebo by chceli navštíviť.
Z vyše 180 dobrodruhov zapojených do výzvy zvečniť zážitky z blízkeho okolia miesta, kde sa narodili a kde vyrastajú, porota určila v 2 kategóriách 3 najšikovnejších.
Víťazkou medzi žiakmi 2. stupňa sa stala žiačka našej školy Vanda Klimešová z 9. B, ktorá stvárnila nočný pohľad na sninský kaštieľ. Za svoju kreativitu a talent si od vyhlasovateľa súťaže vyslúžila peknú vecnú cenu a od nás srdečné blahoželanie!

jan
09

Školské kolo v prednese slovenských povestí

salmat logo miniPovesti sú naším kultúrnym dedičstvom. Obsahujú zrnko historickej skutočnosti, ozvláštňujú dejiny pútavým príbehom, a tým sa stávajú súčasťou našej histórie i prostriedkom poznávania vzniku slovenských hradov, zámkov a života v minulosti.
Aj my sme si dnešné popoludnie ozvláštnili prednesom slovenských povestí, z ktorého sme sa dozvedeli nielen niečo o histórii, ale cibrili sme si aj svoje jazýčky. Niektorí žiaci smelšie, iní s dávkou pokory predviedli svoje rečnícke umenie počas školského kola súťaže Šaliansky Maťko. Porota rozhodla takto:

jan
08

Vzťahy v triede

clovece miniZaujímavú besedu pre šiestakov sme 9. januára zorganizovali v spolupráci s pracovníčkou CPPPaP PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou na tému budovania vzťahov v triede.
Cieľom besedy bola podpora kolektívneho ducha triedy a zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede s využitím aktivity "Trieda vo vrecku". Pomocou tejto unikátnej pomôcky, otázky na kartičkách, sme podporili nielen dobré vzťahy a náladu v kolektíve triedy, ale taktiež sme zisťovali, ako sa deti v škole cítia. Využili sme aj obrazový test - Blob test, vzhľadom na to, že deti ľahšie vyjadrujú svoje pocity pomocou obrázkov ako slov. Test pomohol žiakom uvedomiť si svoje miesto v skupine, svoj tzv. status. Už teraz bádame, že sú k sebe empatickejší a komunikatívnejší.

jan
01

Druhácke novoročné priania

zapis miniAj keď ešte radosť z Vianoc v očkách detí žiari,
prišiel čas otočiť posledný list v kalendári.
Po vianočných prázdninách sme sa znovu stretli v novom roku 2024. Toto obdobie má svoje čaro, lebo takmer každá komunikácia začína novoročným vinšom. Ľudia si navzájom želajú zdravie, pohodu, lásku v rodine, úspechy v práci.
Druháci tiež privítali nový rok tradične a napísali svoje priania, s ktorými by mali byť nasledujúce dni lepšie, krajšie, pokojnejšie.
Spoločne vytvorili nástenku milých prianí, ktorá bude zdobiť oddychovú zónu.
Veríme, že sa splnia...

dec
31

Vianočný punč (slávnostná akadémia)

vianoce1 miniMilujeme Vianoce. Najprv príprava, pečenie, upratovanie, varenie, zdobenie stromčeka, potom hodovanie, oslava a zábava. Nebolo tomu inak v decembri ani na našej Dvojke. Najprv nácvik, učenie textov, výber hudby, tančekov, potom krásna oslava v podobe slávnostnej vianočnej akadémie. Konečne po štyroch rokoch sa u nás opäť rozozvučali tóny vianočných spevov a tancov, rozvoniavali perníky, či bolo počuť hovorené slovo v podobe scénok a veršíkov. Do príprav sa pustili všetky deti s oduševnením a zápalom. Výsledkom tejto prípravy bol vianočný punč namixovaný z lásky a prísady doňho pridávali malí i veľkí. Celá Dvojka sa spojila a vytvorila krásnu veľkú rodinu. Samozrejme, že na scéne nesmeli chýbať rodičia, starí rodičia, deti, čerti, anjeličkovia, ježibaby, pastieri, králi, vločky, vinšovníci...

dec
30

Školské kolo Pytagoriády

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej sa oplatí byť nielen múdrym, ale aj rýchlym. Každý, kto získa najmenej 10 bodov za príklady, je odmenený aj 1 bodom za každé 4 ušetrené minúty zo 60, určených na vyriešenie 15 príkladov. Poradie potom určí výsledný súčet bodov za úlohy a čas. Presne takto si naši žiaci v polovici decembra zmerali sily v školskom kole Pytagoriády.
O šikovných žiakov na našej škole nie je núdza, a teda medzi úspešných riešiteľov patria (v abecednom poradí):

dec
22

Advent v ŠKD

advent miniVianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a pohody. Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, to je predovšetkým láska, porozumenie, pokoj a šťastie. Vianočný čas má svoje magické čaro a krásu. Počas neho sme akísi krajší, lepší, túžime po tom, aby nás mal niekto rád, aby nám porozumel a viac ako inokedy sa snažíme rozdávať chvíle zo svojho života, svoje priateľstvo, pocit spolupatričnosti, rozdávať svoju lásku. Atmosféru najkrajších sviatkov v roku umocňuje nielen vôňa vianočného pečiva, či kapor vo vani, ale aj pekná výzdoba. Deti ŠKD počas celého adventu v rámci tvorivých dielní vyrábali krásne vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili nielen strom na námestí a svoje triedy, ale svojimi výrobkami podporili charitatívnu vianočnú burzu.

dec
21

Evergreen citizens (Vždyzelení občania)

etwinning logoIde o štvrtý medzinárodný projekt eTwinning, do ktorého je naša škola aktívne zapojená od októbra 2023. V tomto projekte spolupracujú 4 školy z Francúzska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Dvojku reprezentujú desiati žiaci, ktorí pracujú v dvoch tímoch. Prvé online stretnutie učiteľov sme mali začiatkom októbra. Dohodli sme sa na najbližších spoločných aktivitách.
V októbri sa žiaci vytvorili videá, kde sa predstavili navzájom, naše školy, mestá a krajiny, v ktorých žijeme. Vytvorili sme aj spoločné logo a tiež slogan, na ktorých sme sa zhodli hlasovaním.

dec
20

O kúsok radostnejšie srdcia

vianoce mini(charitatívna vianočná burza)
Máme veľkú radosť, že myšlienka prvej charitatívnej vianočnej burzy na Dvojke nielen splnila svoj účel, ale dopadla nad naše očakávania. Tešíme sa, že do našej celoročnej skladačky na rehabilitácie pre Olíviu z Vranova nad Topľou pribudlo za dva dni neuveriteľných 1880 eur. Roztomilé ozdôbky a maličkosti sa premenili za tak krátky čas na eurá a nám ostali prázdne škatule a stoly po množstve výrobkov.
Veľká vďaka patrí žiakom, rodičom a pedagógom za príspevky do burzy, milé maličkosti, no hlavne rodičom, ktorí dali svojim deťom v utorok a stredu pár „drobných“ do školy navyše. Nech nás všetkých hreje skutočný nezištný a dobroprajný pocit, že sme pomohli.

dec
18

Slovenské hrady a zámky majú v malíčku

dejol mini(dejepisná olympiáda)
Uplynulý týždeň sa na Dvojke uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka so záujmom o naše dejiny. V tomto školskom roku sa v rámci monotematickej časti úlohy týkali slovenských hradov, zámkov a kaštieľov. Doslova sprievodcovský tréning vybraných hradov a kaštieľov si vyskúšalo 15 žiakov. Museli zvládnuť vedomostný test z histórie, exteriéru a interiéru, priradiť pôdorysy k hradom a zámkom. Postúpiť do okresného kola môžu dvaja s najvyšším počtom bodov z každej kategórie. Blahoželáme všetkým, že sa s tesným rozdielom rytiersky popasovali s ťažkými úlohami. Našim reprezentantom držíme palce vo vyššom kole tejto olympiády:

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI