dec
22

Advent v ŠKD

advent miniVianoce sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a pohody. Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, to je predovšetkým láska, porozumenie, pokoj a šťastie. Vianočný čas má svoje magické čaro a krásu. Počas neho sme akísi krajší, lepší, túžime po tom, aby nás mal niekto rád, aby nám porozumel a viac ako inokedy sa snažíme rozdávať chvíle zo svojho života, svoje priateľstvo, pocit spolupatričnosti, rozdávať svoju lásku. Atmosféru najkrajších sviatkov v roku umocňuje nielen vôňa vianočného pečiva, či kapor vo vani, ale aj pekná výzdoba. Deti ŠKD počas celého adventu v rámci tvorivých dielní vyrábali krásne vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili nielen strom na námestí a svoje triedy, ale svojimi výrobkami podporili charitatívnu vianočnú burzu.

dec
21

Evergreen citizens (Vždyzelení občania)

etwinning logoIde o štvrtý medzinárodný projekt eTwinning, do ktorého je naša škola aktívne zapojená od októbra 2023. V tomto projekte spolupracujú 4 školy z Francúzska, Španielska, Rumunska a Slovenska. Dvojku reprezentujú desiati žiaci, ktorí pracujú v dvoch tímoch. Prvé online stretnutie učiteľov sme mali začiatkom októbra. Dohodli sme sa na najbližších spoločných aktivitách.
V októbri sa žiaci vytvorili videá, kde sa predstavili navzájom, naše školy, mestá a krajiny, v ktorých žijeme. Vytvorili sme aj spoločné logo a tiež slogan, na ktorých sme sa zhodli hlasovaním.

dec
20

O kúsok radostnejšie srdcia

vianoce mini(charitatívna vianočná burza)
Máme veľkú radosť, že myšlienka prvej charitatívnej vianočnej burzy na Dvojke nielen splnila svoj účel, ale dopadla nad naše očakávania. Tešíme sa, že do našej celoročnej skladačky na rehabilitácie pre Olíviu z Vranova nad Topľou pribudlo za dva dni neuveriteľných 1880 eur. Roztomilé ozdôbky a maličkosti sa premenili za tak krátky čas na eurá a nám ostali prázdne škatule a stoly po množstve výrobkov.
Veľká vďaka patrí žiakom, rodičom a pedagógom za príspevky do burzy, milé maličkosti, no hlavne rodičom, ktorí dali svojim deťom v utorok a stredu pár „drobných“ do školy navyše. Nech nás všetkých hreje skutočný nezištný a dobroprajný pocit, že sme pomohli.

dec
18

Slovenské hrady a zámky majú v malíčku

dejol mini(dejepisná olympiáda)
Uplynulý týždeň sa na Dvojke uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka so záujmom o naše dejiny. V tomto školskom roku sa v rámci monotematickej časti úlohy týkali slovenských hradov, zámkov a kaštieľov. Doslova sprievodcovský tréning vybraných hradov a kaštieľov si vyskúšalo 15 žiakov. Museli zvládnuť vedomostný test z histórie, exteriéru a interiéru, priradiť pôdorysy k hradom a zámkom. Postúpiť do okresného kola môžu dvaja s najvyšším počtom bodov z každej kategórie. Blahoželáme všetkým, že sa s tesným rozdielom rytiersky popasovali s ťažkými úlohami. Našim reprezentantom držíme palce vo vyššom kole tejto olympiády:

dec
13

Klub mladých čitateľov

vianoce miniVianoce nám pomaly, ale isto klopú na dvere. Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sú v plnom prúde. Každý z nás prežíva Vianoce inak. O tom, ako sa Vianoce slávili kedysi sa dozvedeli členovia Klubu mladých čitateľov. KMČ v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou si na svoje stretnutie pozval klientov zo Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Tí žiakom porozprávali, ako sa slávili Vianoce za ich školských čias. Aké zvyky sa tradovali, ale aj čo si našli pod stromčekom. V príjemnej atmosfére sme si spoločne zaspievali známu koledu a navzájom sa obdarovali vianočným pozdravom. Veríme, že toto stretnutie nebolo naše posledné a v blízkej dobe sa ešte stretneme.

dec
12

Mikulášsky turnaj vo vybíjanej

volejbal miniV priebehu mikulášskeho týždňa si učitelia TSV pre žiakov 5. – 7. ročníka pripravili Mikulášsky turnaj vo vybíjanej.
Turnaja sa zúčastnili žiaci všetkých tried. V pondelok v popoludňajších hodinách si sily zmerali piataci a šiestaci.
V búrlivej atmosfére si v kategórií 5. ročníka víťazstvo odniesli žiaci 5.B, na 2. mieste skončili žiaci 5.A a na 3. mieste skončila trieda 5.C.
Medzi šiestakmi si najlepšie počínali žiaci 6A, ktorí vyhrali obidva zápasy. Na 2.mieste sa umiestnili žiaci 6.C a 3. miesto získali žiaci zo 6.B.
V utorok sa na svojom turnaji stretli žiaci 7. ročníka.

dec
11

10. december - Deň ľudských práv

ponozky miniUplynulo 75 rokov odo dňa, kedy bola Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Po ukončení 2.svetovej vojny sa štáty zaviazali, že sa budú usilovať o všeobecné zachovávanie základných ľudských práv a slobôd. Základným predpokladom na udržanie mieru, slobody, spravodlivosti a demokracie je priznať rovné a neodňateľné práva a dôstojnosť pre všetkých ľudí.
10.december slúži nielen na oslavu základných ľudských práv a slobôd, ale rovnako v tento deň poukazujeme aj na prípady ich porušovania. Keďže sme sa aj my ocitli v blízkosti jedného z konfliktov porušujúcich zásady mieru, slobody, dôstojnosti a práv človeka, naši ôsmaci mali už v novembri možnosť zúčastniť sa prednášky s pracovníčkou Múzea holokaustu v Seredi, p. Erikou Tavaly. Žiakom sa prednáška veľmi páčila a mnohí sa vyjadrili, že až teraz pochopili túto temnú dobu našich dejín správne a zmenili názor na to, čo sa v tom čase dialo.

dec
11

Exkurzia Hvezdáreň a planetárium Prešov

planet miniŽiaci 4. ročníka sa v rámci predmetu Prírodoveda zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Súčasťou exkurzie bol aj náučný film „Rozprávanie o slnečnej sústave,“ v ktorom sú formou rozhovoru a bádania vysvetlené súčasné poznatky o slnečnej sústave. Základné fyzikálne podmienky na ďalších planétach vo vesmíre sú porovnávané s podmienkami na Zemi. Umelá obloha, teda návšteva hviezdnej sály, poskytla žiakom priestor pre prebádanie astronomických tém, súhvezdí, ale aj kultúrne vyžitie. Po exkurzii žiaci navštívili obchodné centrum a prezreli si krásnu vianočnú výzdobu.

dec
10

AKO ŠLI PIATACI NA VANDROVKU

djzNaši piataci si povedali, že nielen chlebom je človek živý, a preto sa 5. 12. 2023 vybrali spolu so svojimi učiteľkami za kultúrnym zážitkom do Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Rozprávku Ako šlo vajce na vandrovku asi poznáme všetci. Toto však bolo netradičné putovanie ťažko chorého chlapca Huga, ktorý trávil čas v nemocnici a jeho blízki mu spríjemňovali ťažké chvíle hraním rozprávok. A tak sa Hugo ocitol pod morskou hladinou, kde sa skamarátil s chobotnicou, morským koníkom a krabom, aby sa spoločne vydali na vandrovku hľadať poklad.

dec
09

Pesničkový Mikuláš

mikulas mini„Čakáme ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš...“
A veru sa k nám v stredu dopoludnia zatúlal. Žiaci našej Dvojky sa zúčastnili v MsDK hudobno-zábavného programu, plného humorných scénok s Mikulášom, čertom Brumtelášom a ďalšími rozprávkovými postavičkami, v ktorom sa dozvedeli čo má nové rodina Brumtelášových. Rozžiarené oči, úsmevy na tvárach a radosť, svedčili o tom, že sa im program veľmi páčil. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom opäť o rok.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI