feb
18

Komu sa nELEní, tomu sa zELEní

spse miniStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove každoročne usporadúva súťaže pre žiakov 7. – 9. ročníka z viacerých predmetov, tento rok to pripadlo na 13. februára. Naši deviataci sa v tomto školskom roku zapojili do troch z nich - ELEsparks- súťaž v anglickom jazyku, ELEktromatik- súťaž z matematiky a ELEktronika hrou- v ktorej preukazujú svoje fyzikálne zručnosti.
Zo 77 tímov z prešovského kraja sa naši žiaci Šimon Ivanov a Martin Pavlečko z 9.A, Daniel Roža z 9.B a Michael Kozák z 9.D dostali medzi 6 tímov s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch súťažiach. Medzi silnou konkurenciou si tím z Dvojky počínal výborne.
Náš tím „Vychodniarsky Beatles“ obsadil popredné miesta:
3. miesto v súťaži ELEKTROmatik,
4. miesto v súťaži ELEsparks,
5. miesto v súťaži Elektronika hrou.

feb
17

Manželstvo...áno či nie?

manzelia miniPrípravou na dôležitý životný krok, akým je manželstvo, treba začať už u detí v pubertálnom veku. Pri príležitosti Národného týždňa manželstva (12. - 18. 2. 2023.) sme v našej škole uskutočnili besedy na túto citlivú tému pre žiakov 8. ročníka pod vedením riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo VT Mgr. Martiny Jurčovej, MBA.. Zaujímavou formou prešli prierezom vývoja manželstva a rodiny ako inštitúcie. Ôsmaci sa vzájomne konfrontovali, vymieňali si názory na hodnotu a postavenie manželstva v dnešnej dobe. Počas besedy prostredníctvom rôznorodých aktivít boli vedení k tolerancii vnímania názorov na danú problematiku, schopnosti vzájomne sa počúvať a mali priestor na vyjadrenie svojho názoru. Žiaci hodnotili besedu veľmi pozitívne.

feb
16

Dve strieborné miesta

dejolymp mini(okresné kolo DO)
Začiatkom februára do CVČ vo Vranove n. T. dostali pozvánku víťazi školských kôl Dejepisnej olympiády. Náročné úlohy okresného kola riešili mladí znalci histórie z našich základných škôl. V prvej monotematickej časti sa žiaci stali sprievodcami 16 slovenských hradov, zámkov a kaštieľov z pohľadu ich architektúry, histórie a pôdorysov, v druhej časti prelúskli vybrané tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a v tretej časti sa stali znalcami histórie regionálnych dejín vranovského okresu.
Všetci siedmi zástupcovia Dvojky vo svojich kategóriách boli úspešnými riešiteľmi, no najvyššie strieborné umiestnenie v rámci okresného kola Dejepisnej olympiády patrí Danielovi Mihalčinovi zo VI.C (kat. F) a Tomášovi Kalmanovi z IX.D (kat. C). Srdečne im blahoželáme k umiestneniu v tak náročnej olympiáde.

feb
15

Šírme digitálne dobro

sikana mini

Pri príležitosti „Dňa bezpečného internetu“, Úrad PSVR v spolupráci s MsÚ a CVČ vo Vranove n. T. zorganizovali na Valentína (14. februára) stretnutie žiakov 8. ročníkov základných škôl na preventívno-osvetovej akcii – Šírme digitálne dobro.
Úlohu „Ako sa dajú pomocou internetu meniť veci k lepšiemu?“ mohli žiaci splniť umeleckým stvárnením alebo záznamom (rozprávanie s obrázkami, komix, video s prvkami z konkrétneho príkladu vykonania digitálneho dobra pre druhých).
Naši žiaci vytvorili krátku videoprezentáciu na tému Doomscrolling. Veľký záujem zúčastnených žiakov a aktívne zapájanie sa do aktivít svedčí o tom, že mladým ľuďom na osvete v oblasti technológií a internetu záleží.

feb
13

Fašiangový plesík štvrtákov

fasiangy3Fašiangy znamenajú prechod od zimného k jarnému obdobiu a vyznačujú sa hojnosťou, veselosťou, hodovaním a zábavou. Konajú sa karnevaly, zábavy, plesy. Piatkové dopoludnie odložili naši štvrtáci učebnice a v duchu elegancie, hudby, tanca a dobrej nálady sa zabávali na školskom fašiangovom plesíku. Nechýbalo občerstvenie, tombola, či voľba kráľa a kráľovnej plesu.

feb
12

Mg + Ca = 60

cho mini(šk. kolo chemickej olympiády)
Tento rok sa koná jubilejný 60. ročník ChO. Organizátori sa rozhodli zamerať pozornosť na dva chemické prvky a to horčík a vápnik. Medzi súťažnými témami kategórie D sa aj tento rok nachádzajú základy chémie, chemické názvoslovie, klasifikácia chemických reakcií a základné chemické výpočty.
8. februára sa v našej novootvorenej chemickej učebni, ktorého protektorom je Pavol Čekan, uskutočnilo školské kolo ChO, do ktorého sa po náročnej príprave zapojili žiaci 9. ročníka. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi, no keďže ChO je postupová súťaž do okresného kola môžu postúpiť len dvaja najlepší - Zuzana Oslovičová (9.A) a Dominika Petríková (9.A).

feb
11

Najkrajší herbár na Slovensku vytvorili naši žiaci!

jazkvet miniAj v tomto školskom roku sa nám podarilo obhájiť prvenstvo v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet LUPIENOK. Ide o jazykovo-prírodopisný tvorivý projekt, v ktorom žiaci robia veršované herbáre. V II. kategórii (2. stupeň ZŠ) postúpili do finálového kola herbáre našich troch žiakov. V anglickom jazyku zvíťazil Daniel Berta zo VII.A, na 2. mieste skončil herbár Bianci Hájnikovej z VIII.A. Emília Lacká zo VI.A si pre svoju prácu zvolila náš materinský jazyk a skončila na peknom 2. mieste. Víťazom srdečne blahoželáme!

feb
10

Eliškino 2. miesto v celoslovenskej súťaži

eliskaRuské slovo je postupová súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Tento rok sa v Košiciach 9. februára uskutočnilo celoslovenské kolo už po 18. raz a prekročilo tak pomyselný prah dospelosti. Témou ročníka bol Svet profesií.
Súťaže sa zúčastnilo vyše 200 žiakov z celého Slovenska. Porota mala rozhodne neľahkú úlohu vyhodnotiť toľko vystúpení.
Našu školu úspešne reprezentovala víťazka krajského kola Eliška Tatárová z IX. C a v celoslovenskej konkurencii sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste.
Eliške srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za reprezentáciu!

feb
09

„Boli masky, veľký bál, bol aj u nás karneval ...“

karnevalFebruár je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania sú v rozličnej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň veľmi tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Krásna výzdoba v triedach i na chodbách už niekoľko dní avizovala, že tohoročný karneval bude v plnej paráde. A veru aj bol. Ako tradične začal v krásne vyzdobenej telocvični úvodnou promenádou a predstavovaním nádherných a nápaditých masiek. A potom to prišlo. Obrovské prekvapenie!

feb
07

Umenie na školách po východniarsky

jenco jozef kludScenárista, režisér a herec Kadzianskeho ľudovo-umeleckého divadla (KĽUD) Jozef Jenčo spolu so svojimi kolegami, navštívil našu Dvojku a humorným spôsobom predstavil žiakom štvrtého ročníka svoju knihu „Vichodňarske rozpravočki na šmich.“ Táto unikátna kniha je napísaná v nárečí a jej obsahom je aj hudobné CD Pešmiški. Jožko Jenčo navodil svojim čítaním, dramatizáciou, spevom a vtiahnutím žiakov do deja veselú atmosféru.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI