dec
09

Úspech na „kraji“

eliska01.12.2023 sa v priestoroch ABC Centra voľného času v Prešove konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo, kde nás reprezentovala Eliška Tatárová, žiačka IX.C.
V prednese prózy excelovala a obsadila víťazné 1. miesto, ktoré jej zaručilo postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 09.02.2024 v Košiciach.
Eliške srdečne blahoželáme a držíme jej palce!

dec
08

Náboj - Junior

nabojjuniorNáboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.
Obťažnosť úloh bola volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji Junior nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

dec
08

Technická olympiáda

technika miniKoncom novembra sa žiaci našej školy zúčastnili 14. ročníka technickej olympiády. Olympiáda pozostávala z vedomostného testu, po zvládnutí ktorého prešli súťažiaci k praktickej časti. Úlohou žiakov bolo podľa predloženého výkresu vyrobiť výrobok. Konečný výrobok porota hodnotila z viacerých hľadísk. Hodnotila sa estetika, presnosť a funkčnosť výrobku.
V kategórii A tejto olympiády zručností družstvo našich žiakov Michael Kozák (IX.D) a Filip Laktič (VIII.B) obsadilo 3. miesto a v kategórii B (jednotlivci) Timotej Soták (VII.A) obsadil tiež bronzové miesto. Žiakov na olympiádu pripravovali PaedDr. Marek Hermanovský a Mgr. Rastislav Fedor.

dec
07

Podporte kreativitu dvojkárov

vianoce miniZahlasujte „like-om“ za NÁŠ vianočný stromček tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=731713785654539&set=pcb.731713838987867

Kto sa v týchto dňoch prejde po námestí v našom meste, isto mu neuniknú nádherne vyzdobené vianočné ihličnany. Nápaditú predvianočnú atmosféru pre žiakov našich materských a základných škôl navodilo mesto Vranov nad Topľou 5. decembra v našom centre pred AOC.
Predvianočná akcia s názvom "Detský vianočný les" mala rozžiariť detské očká, motivovať ich a premýšľať nad tým, ako zrecyklovať odpadový materiál a vyrobiť z neho vianočné dekorácie alebo použiť prírodné a hlavne odolné materiály.
Ozdôbky vyrábali ostošesť aj naši žiaci, nápaditosti sa medze nekládli a spoločne stromček Dvojky v meste vyzdobili. Za krásnu predvianočnú atmosféru a príjemné strávené popoludnie s nádherným programom, ďakujeme Mestskému úradu, dúfame, že táto milá akcia sa stane tradíciou.

dec
07

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

nej miniV priestoroch triedy VI.C sme v pondelok popoludní, 28. novembra 2023, mohli počuť nemčinu z úst našich výborných deviatačiek. Zúčastnili sa na školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Nadobudnuté jazykové vedomosti a zručnosti si mohli overiť v písomnej a ústnej časti. Po porozumení textu a náročnom gramatickom teste ústne opísali obrázok a adekvátne reagovali na položené otázky.
Všetky žiačky boli úspešné. Tretie miesto patrí Nicole Sopkovej, žiačke IX. B triedy, druhé miesto potešilo Dominiku Šaffovú, žiačku IX. D triedy a prvé miesto získala Mária Sabolová z triedy IX.D. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im dostatok síl, motivácie a chuti do ďalšej prípravy a učenia sa.

dec
06

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

komiks mini1. 12. 2023 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou privítala pozvaných hostí na slávnostnom vyhodnotení nadregionálnej literárno-výtvarnej súťaže „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU.“
Priestory detského oddelenia vranovskej knižnice sa tak na chvíľu premenili na výstavnú sieň umeleckej formy, ktorá využíva prostriedky výtvarného a literárneho charakteru inšpirované prvkami filmového sveta.
Oceňovanie mladých tvorcov komiksu otvorila naša žiačka Rebeka Zálepová zo 4. D triedy hrou na klavíri. Tradičný hosť podujatia a zároveň hodnotiteľ, doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., pred samotným odovzdaním cien a krátkym zhrnutím priebehu výsledkov súťaže, viedol aj zaujímavú prednášku na tému „Komiks na Slovensku.“

dec
05

Mendeliáda

mendel miniOkresné kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže, ktorú zorganizoval Kabinet chémie, sa 29. novembra 2023 konalo už piatykrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa preverovali vedomosti žiakov a v praktickej časti ich zručnosti. Našu školu reprezentovala trojica žiakov: Dominika Petríková (9.A), Matthias Filip Popaďák (8.A) a Sofia Liptáková (7.B). Spoločne vytvorili jeden tím a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si. Tento rok sa žiakom neudeľovali miesta, len ocenenie úspešný riešiteľ.

dec
04

Európsky týždeň znižovania množstva odpadu

robot miniV týždni od 18. – 26. novembra sa v rámci Európskeho týždňa znižovania množstva odpadu realizovali na našej Dvojke aktivity, ktorých hlavnou témou boli odpady. Predchádzanie vzniku odpadov na našej škole sa už stalo každodennou súčasťou školského života.
Rozhlasovým vysielaním sme spolužiakov informovali o redukcii odpadov a Medzinárodnom dni nenakupovania. Mladší žiaci vytvorili nástenku pri školskej jedálni na tému redukcia odpadov. Deviataci vytvorili EKO-kódex, čiže súbor eko-pravidiel, ktorými sa budú riadiť v škole a doma tak, aby prispeli k redukcii odpadu. Väčšina žiakov si do školy priniesla vlastné fľaše, nádoby na desiatu a snažili sa prežiť zero waste deň.

dec
03

Prváci v bábkovom divadle

babadloV stredu 29.11.2023 vymenili prváci školské lavice za sedadlá v Divadle Babadlo v Prešove, kde spolu s bábkohercami prežívali príbeh roztopašného, neposlušného a sebeckého psíka v hre Lapaj – postrach dvora. Ako to už v rozprávkach býva, Lapaj sa po stretnutí so zvieratkami v lese naučil, čo je kamarátstvo a domov sa vrátil vyliečený z lapajstva a plný nových skúseností a zážitkov. Veríme, že aj našim prvákom rozprávka pomohla porozumieť cene priateľstva a naučila ich, ako sa správať k rodičom, súrodencom i kamarátom. Deti sa do školy vrátili plní zážitkov z predstavenia, ale aj z prvého spoločného výletu so svojimi spolužiakmi.

dec
02

Slávici z lavice 2023

hlas miniKoniec novembra v našej škole už tradične patrí školskému kolu súťaže v speve populárnej piesne Slávici z lavice.
V pondelok 27.11.2023 sa malá telocvičňa zaplnila divákmi, ktorí prišli podporiť svojich spolužiakov a prežiť príjemné popoludnie s peknou hudbou a skvelými speváckymi výkonmi. Devätnásť spevákov v dvoch kategóriách zabojovalo o „slávičí“ titul. Mladší zvládli spev s hudobným podkladom, starších sprevádzala školská kapela Ťahák. Opäť sa potvrdilo, že spevu sa na Dvojke výborne darí. Keďže výkony spevákov boli vyrovnané, porota to nemala ľahké. Tu je jej rozhodnutie:

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI