jan
23

Zaujímaj sa – KlímaTYzuj sa

elektroodpad miniNaši deviataci sa už od septembra zapájajú do mesačných výziev Slovenskej agentúry životného prostredia, a tak majú možnosť sledovať, ako drobné zmeny v našich životoch prinášajú veľké výsledky. Výzva „Zaujímaj sa“ podnietila žiakov zisťovať, aké adaptačné opatrenia sa realizovali v našom meste či v škole. Zelený balíček „greenfluencera“ získala naša žiačka Sára Havrišová (9. C). Fotografie a zistenia našich žiakov boli zverejnené aj vo vyhodnotení súťaže, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.ewobox.sk/clanok/zaujimaj-sa . Deviataci sa ďalších výziev neboja, preto veríme, že sa na nich šťastie ešte usmeje.

jan
22

Úspech v medzinárodnej súťaži

vianoce miniOravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne usporiadalo aj v tomto školskom roku ďalší ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže pod názvom Vianočná pohľadnica. Súťaž je tematicky zameraná na uchovávanie tradičného vianočného zvykoslovia. Žiačka II.D triedy Sabinka Krajčovičová zaujímavo zachytila atmosféru Vianoc a so svojim dielkom sa umiestnila v striebornom pásme. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

jan
19

Ide pieseň dokola, okolo stola la – la...

hlas miniPiesňou vyjadrujeme lásku, radosť, smútok i žiaľ. Všetky tieto emócie, ale hlavne radosť zo spevu prezentovali malí speváci, ktorí svoje umenie previedli v speváckej súťaži Hlas ŠKD. Tento rok to bol už 11. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 28 spevákov. Súťažiaci predviedli svoj talent a odvahu a prekvapili nie len deti v publiku, ale aj porotu. Ich úlohou bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové i moderné piesne a porota aj vynikajúce obecenstvo, ktoré potleskom povzbudzovalo všetkých súťažiacich, mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty. Porota to nemala jednoduché ale nakoniec predsa len rozhodla.

jan
17

Na korčuliach veselo a zdravo

korculiarka miniMalí korčuliari z ŠKD navštívili STD Arénu. Keďže korčuľovanie patrí medzi špeciálne pohybové zručnosti, cieľom tejto aktivity bolo, aby si deti zopakovali a zdokonalili svoje základné korčuliarske schopnosti. Aj keď prvý kontakt s ľadovou plochou bol plný obáv a neistoty, radosť z korčuľovania bola veľká. Z ľadu všetci odchádzali plní zážitkov a s dobrým pocitom, že aktívnym pohybom posilnili svoje zdravie.

jan
12

Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne

Zem smileOblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín v tomto školskom roku po tretíkrát realizovala výtvarnú súťaž určenú žiakom základných škôl s názvom Staň sa dobrodruhom. Mladí umelci sa vo svojich dielach pustili po stopách známych aj menej známych zákutí nášho regiónu, aby prezentovali miesto / pamiatku / zaujímavosť Horného Zemplína, ktorú navštívili, alebo by chceli navštíviť.
Z vyše 180 dobrodruhov zapojených do výzvy zvečniť zážitky z blízkeho okolia miesta, kde sa narodili a kde vyrastajú, porota určila v 2 kategóriách 3 najšikovnejších.
Víťazkou medzi žiakmi 2. stupňa sa stala žiačka našej školy Vanda Klimešová z 9. B, ktorá stvárnila nočný pohľad na sninský kaštieľ. Za svoju kreativitu a talent si od vyhlasovateľa súťaže vyslúžila peknú vecnú cenu a od nás srdečné blahoželanie!

jan
09

Školské kolo v prednese slovenských povestí

salmat logo miniPovesti sú naším kultúrnym dedičstvom. Obsahujú zrnko historickej skutočnosti, ozvláštňujú dejiny pútavým príbehom, a tým sa stávajú súčasťou našej histórie i prostriedkom poznávania vzniku slovenských hradov, zámkov a života v minulosti.
Aj my sme si dnešné popoludnie ozvláštnili prednesom slovenských povestí, z ktorého sme sa dozvedeli nielen niečo o histórii, ale cibrili sme si aj svoje jazýčky. Niektorí žiaci smelšie, iní s dávkou pokory predviedli svoje rečnícke umenie počas školského kola súťaže Šaliansky Maťko. Porota rozhodla takto:

jan
08

Vzťahy v triede

clovece miniZaujímavú besedu pre šiestakov sme 9. januára zorganizovali v spolupráci s pracovníčkou CPPPaP PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou na tému budovania vzťahov v triede.
Cieľom besedy bola podpora kolektívneho ducha triedy a zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede s využitím aktivity "Trieda vo vrecku". Pomocou tejto unikátnej pomôcky, otázky na kartičkách, sme podporili nielen dobré vzťahy a náladu v kolektíve triedy, ale taktiež sme zisťovali, ako sa deti v škole cítia. Využili sme aj obrazový test - Blob test, vzhľadom na to, že deti ľahšie vyjadrujú svoje pocity pomocou obrázkov ako slov. Test pomohol žiakom uvedomiť si svoje miesto v skupine, svoj tzv. status. Už teraz bádame, že sú k sebe empatickejší a komunikatívnejší.

jan
01

Druhácke novoročné priania

zapis miniAj keď ešte radosť z Vianoc v očkách detí žiari,
prišiel čas otočiť posledný list v kalendári.
Po vianočných prázdninách sme sa znovu stretli v novom roku 2024. Toto obdobie má svoje čaro, lebo takmer každá komunikácia začína novoročným vinšom. Ľudia si navzájom želajú zdravie, pohodu, lásku v rodine, úspechy v práci.
Druháci tiež privítali nový rok tradične a napísali svoje priania, s ktorými by mali byť nasledujúce dni lepšie, krajšie, pokojnejšie.
Spoločne vytvorili nástenku milých prianí, ktorá bude zdobiť oddychovú zónu.
Veríme, že sa splnia...

dec
31

Vianočný punč (slávnostná akadémia)

vianoce1 miniMilujeme Vianoce. Najprv príprava, pečenie, upratovanie, varenie, zdobenie stromčeka, potom hodovanie, oslava a zábava. Nebolo tomu inak v decembri ani na našej Dvojke. Najprv nácvik, učenie textov, výber hudby, tančekov, potom krásna oslava v podobe slávnostnej vianočnej akadémie. Konečne po štyroch rokoch sa u nás opäť rozozvučali tóny vianočných spevov a tancov, rozvoniavali perníky, či bolo počuť hovorené slovo v podobe scénok a veršíkov. Do príprav sa pustili všetky deti s oduševnením a zápalom. Výsledkom tejto prípravy bol vianočný punč namixovaný z lásky a prísady doňho pridávali malí i veľkí. Celá Dvojka sa spojila a vytvorila krásnu veľkú rodinu. Samozrejme, že na scéne nesmeli chýbať rodičia, starí rodičia, deti, čerti, anjeličkovia, ježibaby, pastieri, králi, vločky, vinšovníci...

dec
30

Školské kolo Pytagoriády

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej sa oplatí byť nielen múdrym, ale aj rýchlym. Každý, kto získa najmenej 10 bodov za príklady, je odmenený aj 1 bodom za každé 4 ušetrené minúty zo 60, určených na vyriešenie 15 príkladov. Poradie potom určí výsledný súčet bodov za úlohy a čas. Presne takto si naši žiaci v polovici decembra zmerali sily v školskom kole Pytagoriády.
O šikovných žiakov na našej škole nie je núdza, a teda medzi úspešných riešiteľov patria (v abecednom poradí):

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI