máj
12

Smart kvetináče na Dvojke

enviracik miniOznačenie smart kvetináče z anglického smart znamená múdry alebo inteligentný. Ide o zaujímavosť, ktorá sa stáva čím ďalej tým viac a viac populárnou, pretože takýto kvetináč umožňuje vytvoriť si kúsok prírody priamo vnútri v dome alebo v byte, bez akýchkoľvek chemických zásahov. Vďaka súťaži Kaufland záhradka do triedy, sa žiakom 3.A triedy podarilo takéto smart kvetináče vyhrať. Šikovní chlapci, v rámci záujmového útvaru Enviráčik sami kvetináče poskladali a dievčatá zasiali semienka pažítky, špenátu, bazalky, šalátu, ale aj kvetín ako astra či aksamietnica. Vzorne sa o ne starajú, polievajú, pozorujú klíčenie, rast rastliniek a tešia sa, že majú naozaj kúsok prírody priamo v triede vďaka týmto smart kvetináčom.

máj
11

Príbeh Slovenska

znaksr mini(výchovný koncert k 30. výročiu vzniku SR)
Čo všetko predchádzalo osamostatneniu Slovenska sa žiaci Dvojky dozvedeli netradičným spôsobom – výchovným koncertom. Pútavá videoprojekcia ich okrem hovoreného slova vizuálne previedla našimi dejinami od Veľkej Moravy po súčasnosť s dôrazom na dôležité medzníky a osobnosti 20. storočia. Jednotlivé etapy príbehu Slovenska dotvárali slovenské piesne súvisiace s danou problematikou v podaní bratov Šipkovských z agentúry AMOS (Banská Bystrica). Chytľavé slovenské hity rámcovali jednotlivé obdobia dejín, pri ktorých si žiaci siedmeho až deviateho ročníka veselo pospevovali. Pozorne počúvali pútavý výklad a vytvorili si tak obraz o dlhej a nie raz ťažkej ceste k samostatnosti Slovenska.

máj
10

Popredné miesta na kraji už aj v chémii

cho miniNaučiť sa chemické vzorce, rovnice, výpočty, množstvo teórie, poznať chemikálie, laboratórne pomôcky a vedieť s nimi pracovať v laboratóriu... To všetko zvládli naši deviataci Katarína Kačerová (9.C) a Richard Vasilko (9.B), ktorí sa po náročnom okresnom kole prebojovali do krajského kola Chemickej olympiády. Súťaž sa konala 27. apríla 2023 na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. Konkurencia bola veľmi veľká, no aj napriek tomu boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi a Katka Kačerová sa navyše umiestnila na krásnom 2. mieste.
Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. Dúfame, že sa aj na strednej škole budú naďalej venovať chémii. Žiakov pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

máj
09

Flóra sveta na dlani

rastlina mini(exkurzia do botanickej záhrady)
Naši piataci vymenili školské lavice 3. mája za expozičné skleníky vďaka exkurzii v najväčšej botanickej záhrade na Slovensku – v Košiciach. Formou zážitkového učenia sa dozvedeli zaujímavosti o cudzokrajných rastlinných spoločenstvách, vrátane vzácnych a ohrozených druhov. To, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, sa presvedčili na vlastnej koži. Ich zrakové zmysly očaril kakaovník a iné cudzokrajné rastliny, čuchové zmysly preverili listy eukalyptu z Austrálie, hmat pichľavé kaktusy z Južnej Ameriky a chuťové bunky si pochutnali na dobrotách zabalených z domu.

máj
08

Prvenstvo v Biologickej olympiáde

bio mini(okresné kolo)
20. apríla sa v Centre voľného času vo Vranove realizovalo posledné okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D, ktoré je určené žiakom 6. a 7. ročníka. Naši žiaci ani tentokrát nesklamali a krásnymi umiestneniami potvrdili, že biológia ich baví nielen v teoretickej rovine, ale aj v praktických úlohách, ktoré museli v rámci súťaže aplikovať.
1. miesto obsadila Noemi Mitriková (7.A) a Matthias Filip Popaďák (VII.A) sa umiestnil na 5. mieste. Blahoželáme našim šikovným biológom a ďakujeme im za reprezentáciu našej školy. Žiakov pripravovala p. uč. Štefanková.

máj
07

Slávik Slovenska 2023

slavik miniSlávik Slovenska je celoštátna súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, ktorá si za 31 rokov svojej existencie získala množstvo priaznivcov, umožnila mnohým generáciám detí spoznávať prostredníctvom ľudovej piesne slovenskú ľudovú kultúru, či naštartovala kariéru niektorých známych spevákov.
Aj v našej škole sa 4. mája 2023 uskutočnilo školské kolo tejto milej súťaže. 26 slávičích hláskov ukázalo svoj talent a zabojovalo o prvenstvo a postup do okresného kola súťaže. Porota ocenila týchto žiakov:

máj
06

McDonald´s Cup 2022/2023

lopta-futbalTohtoročné Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl – okresné kolo - sa uskutočnilo 26. apríla.
V hale PKO pri ZŠ Lúčna približne 120 hráčov a hráčok z 12 škôl súperili o prvenstvo v troch skupinách. Naša desiatka šampiónov (Matúš Hreha 3.B, Daniel Petro 3.C, Filip Trecák 4.B, Sandra Kočišová 4.C, Šarlota Niská 4.A, Pavol Demčák 4.D, Erik Balog 4.D, Adrián Harvan 4.D, Gabriel Vagaský 4.C a Zdenko Janok 4.D) potvrdila svoje kvality a vyhrala skupinu pred ZŠ Sačurov, ZŠ Kukučínova a ZŠ Soľ.
Finálová trojica sa po roku zopakovala – ZŠ Sídlisko II, ZŠ Hanušovce a ZŠ Lúčna. Úspech našich šampiónov sa nezopakoval, avšak sa o jednu priečku vylepšil. Po jasnom víťazstve nad ZŠ Hanušovce, sme našli premožiteľa až v samotnom závere turnaja a obsadili sme 2. miesto – najlepšie možné v podmienkach základných škôl nášho okresu. Blahoželáme, šampióni!

máj
05

Medzinárodný deň tanca v druhom ročníku

tanecMedzinárodný deň tanca sa oslavuje 29. apríla. V tanci sa skrýva úsmev, radosť i nadšenie. Tanec spája všetkých bez rozdielu veku alebo pohlavia.
Rovnako tak spojil aj všetkých druhákov na Dvojke. Žiaci si spolu so svojimi pani učiteľkami zatancovali vo veľkej telocvični. Svoje telo rozhýbali vo víre moderného a ľudového tanca. Každá trieda naučila spolužiakov nový tanec, a tak spoznali rôzne druhy tancov. Úsmev na tvári, radosť a nadšenie určite nikomu nechýbali.
Programom dňa bolo dobre si zatancovať a stráviť spoločne príjemné chvíle.

máj
04

Eko-týždeň na Dvojke - 2. stupeň

elektroodpad miniPosledný aprílový týždeň sa žiaci Dvojky okrem bežných školských povinností venovali aktivitám súvisiacim s ochranou životného prostredia. Hlbšie si uvedomovali potrebu chrániť ho, snažili sa eliminovať odpad na minimum, pomáhali vyčistiť okolie, navštívili jaskyňu, mestský smog vymenili za čerstvý vzduch a mnoho iných, veď posúďte, akí sú uvedomelí a šikovní.
200 ton z lesa von!
Ôsmaci prispeli pri príležitosti Svetového dňa Zeme k minimalizovaniu odpadu v prírode. Okrem toho, že v tento deň prijali výzvu nevytvoriť žiaden odpad, zapojili sa do projektu 200 ton z lesa von a vyčistili okolie Jabloňového sadu nad Vranovom. Za 2 hodiny nazbierali spolu až 163,6 kg rôzneho odpadu.

máj
03

EKO-týždeň na Dvojke

pv miniVoda, pôda, vzduch, odpad, príroda a ľudia – toto boli témy posledného aprílového týždňa na Dvojke, ktorý sa niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích činnosti v triede, ale aj vonku, si žiaci osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode, vode, pôde, ovzduší i odpade. Vnímali vodu a vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody, dôležitosť pôdy pre človeka, recykláciu odpadu ako nevyhnutnú činnosť dnešnej doby. Týmto EKO-týždňom urobili žiaci našej planéte, ale aj sebe veľkú radosť a určite v tom budú aj naďalej pokračovať.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI