apr
28

160. ročná Matica slovenská

gesperU mládeže prebúdzať, u dospelých rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo je hlavnou úlohou našej kultúrnej inštitúcie, Matice slovenskej (MS), so širokospektrálnou pôsobnosťou v každom kúte Slovenska. Práve v tomto týždni sa jedna z chodieb našej školy zmenila na „galériu“ venovanú 160. výročiu jej založenia. Cieľom výstavy bolo priblížiť výnimočnosť tejto najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov založenej v roku 1863.
Okrem výstavy sme na Dvojke hostili predsedu MS, JUDr. Mariána Gešpera, ktorý našich deviatakov obohatil svojimi cennými vedomosťami a štúdiami o štúrovskej generácii a jej odkaze pre súčasnosť. Previedol nás dejinami, zaujímavými pikoškami o štúrovcoch, o ich výrazných osobnostných črtách na pozadí dobových fotografií. Ôsmaci si vypočuli prednášku o histórii a činnosti MS z úst riaditeľa členského ústredia MS v Martine, Mgr. Martina Hajníka.

apr
27

Slávik Slovenska 2024

slavik miniŠkolské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska je za nami. Vo štvrtok 25. 4. 2024 sa opäť po roku našou školou ozýval spev krásnych „slávičích“ hláskov. Svoj spevácky talent predviedli v dvoch súťažných piesňach mladší i starší speváci. Keďže ich výkony boli výborné, porota mala ťažkú prácu, aby vybrala tých najlepších. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla takto:

apr
26

EKO-TÝŽDEŇ, 5. deň: Zem, ľudia vs. príroda

vcela miniKaždý z nás pozná prirovnanie usilovný ako včielka. Okrem iných aktivít bol posledný deň EKO týždňa na Dvojke venovaný hlavne tomuto malému, bzučivému hmyzu. Pásikavé robotnice opeľujú mnoho druhov plodín, ktoré sú potravou pre ľudí. Včielky odjakživa kraľujú zoznamu najdôležitejších živočíchov sveta a sú tmelom, ktorý drží prírodu pohromade. Mnoho zaujímavosti o ich živote sa žiaci dozvedeli na besede s pani vychovávateľkou Martinou Holpovou. Získali informácie o tom, ako si včielky v úli delia prácu, ako stavajú plasty, ako sa rozmnožujú, zbierajú nektár, produkujú med, strážia úľ, starajú o larvy, ..., Poznávali prácu včelárov, mali možnosť vidieť včelie produkty, ...ochutnali aj sladký medík.
Chráňme prírodu, ktorej súčasťou sú aj včielky, lebo bez ich opeľovania by bol ohrozený aj život človeka.

apr
25

EKO-TÝĎEŇ, 4. deň: ODPAD

robot miniAko tvoriť čo najmenej odpadu? Koľko odpadu je človek schopný za svoj život vytvoriť? Kde tento odpad končí a čo sa s ním deje? Koľko toho ešte naša planéta zvládne?
Aj takéto otázky si kládli žiaci počas štvrtého dňa EKO-TÝŽDŇA na Dvojke, ktorý bol venovaný problematike odpadu. Pripomenuli si, ako separujeme odpad, aké farby majú jednotlivé kontajnery a čo do nich patrí. Vyskúšali si, ako správne triediť odpad. Dozvedeli sa, ako sa odpad recykluje. V EKO-učebni v areáli školy zisťovali čas rozpadu jednotlivých predmetov a látok. A opäť strihali, lepili, kreslili, tvorili, čítali a riešili úlohy s ekologickou tematikou. Ale urobili niečo aj pre svoje okolie. Márne by ste dnes hľadali odpadky v okolí našej školy. Šikovné ruky našich detí sa postarali o to, aby sme žili v čistom prostredí a cítili sa tu dobre.

apr
25

Zem – pôda – voda

zladiera mini(Ekodeň šiestakov)
Pri príležitosti EKOtýždňa sa žiaci 6. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi vybrali objavovať tajomné zákutia našej ZEME, kde VODA zohrala hlavnú rolu. Jaskyňa Zlá Diera nie je klasickou jaskyňou, pretože žiaci objavovali podzemie ako skutoční jaskyniari s prilbou na hlave, karbidkou alebo vlastnou baterkou. Tí najodvážnejší bádatelia prešli aj špeciálnou trasou cez veľmi úzke jaskynné priestory a nebáli sa ani netopierov, ktorí tu zimovali. V tento príjemný deň sme si vypočuli nielen zvuky prírody, ale aj tóny gitary od správcu jaskyne Rudolfa Košča. Ďakujeme!

apr
25

Slávici z lavice 2024

hlas mini

23. apríla vyleteli z Dvojky slávici, Tamara Hermanovská (IV.C), Alexandra Mačejovská (VI.C), Sofia Liptáková (VII.B), a Soňa Hermanovská (IX.A), aby našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže v speve populárnej piesne - Slávici z lavice 2024, ktorá sa konala v CVČ vo Vranove nad Topľou. Výkony nádejných spevákov zo základných škôl nášho okresu odborne hodnotila trojčlenná porota - PhDr. Beáta Balintová, Mgr. Alžbeta Madejová a Daniel Jenčo. Okrem celkového dojmu súťažiacich hodnotili intonáciu, rytmus, prednes a výber piesne. Podľa slov poroty bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho, pretože výkony speváčikov boli dosť vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni.
Dvojka sa napokon aj v tomto ročníku teší z úspechov svojich šikovných žiakov. Tamara Hermanovská Cestou do rozprávky" v 1. kategórii nadchla porotu a získala 2. miesto a Soňa Hermanovská piesňou „I don't wanna be you, anymore“ si v obrovskej konkurencii 13 spevákov vyspievala krásne 3. miesto.

apr
24

EKO-TÝŽDEŇ, 3. deň: Zem – ovzdušie

Zem smileV priebehu jediného dňa sa každý z nás nadýchne až 20 000-krát. Priemerne človek spotrebuje viac ako 15 kg vzduchu, čo je niekoľkonásobne viac ako množstvo vody a potravín za rovnakú dobu. Každého z nás celkom iste zaujíma to, čo denne zjeme. Zaujímame sa aj o to, aký vzduch dýchame? Je ovzdušie, v ktorom sa pohybujeme čisté a zdraviu neškodné? Má kvalita vzduchu vplyv na naše zdravie?
Nad týmito otázkami sa zamýšľali žiaci našej Dvojky počas 3. dňa EKO týždňa. Rozhovorom, výrobou pomôcok, kreslením, obrázkami si pripomenuli vážnosť a dôležitosť čistého ovzdušia pre človeka. Starší žiaci sa zamerali na meranie kvality čistoty ovzdušia pomocou internetovej aplikácie, kde pozorovali kvalitu ovzdušia v rôznych mestách. Opäť sa žiaci dozvedeli niečo nové a už teraz sa tešia na zajtrajšok.

apr
23

EKO-TÝŽDEŇ, 2. deň: Zem, voda a pôda

geg miniPôda a voda patria k základným podmienkam života na Zemi. Pri pestrých aktivitách žiaci získali dôležité informácie o ich význame, ale aj o ich ochrane.
Sadili, siali a zalievali nové rastlinky. Nezabudli sa postarať ani o tie, ktoré ich triedy skrášľovali doteraz – kyprili pôdu, utreli prach, ale aj pridali čerstvú pôdu.
Navštívili ekoučebne, pozorovali, ako sa darí rastlinám vo vonkajšom prostredí, čo im prospieva. Pripravili žľaby na budúcu výsadbu kvetov.
Bol to deň plný zážitkov. Už sa všetci tešia, čo prinesú ďalšie dni EKO-TÝŽDŇA na Dvojke.

apr
23

3., 2., 1. v biologickej olympiáde

biolymp mini(kategória E)
11. apríla sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 58. ročník biologickej olympiády v kategórii E, ktorá sa skladá z 3 odborností. Našu školu reprezentovali šikovní biológovia, ktorí sa umiestnili na popredných miestach. V zoológii zahviezdila Zuzka Oslovičová (9. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Len 2 body stratila naša botanička Noemi Mitriková (8. A), čím obsadila 2. miesto. Dievčatá nás budú v máji reprezentovať v krajskom kole v Prešove. Aj geologička Dominika Petríková (9. A) si odniesla bronzovú medailu. Tejto olympiády sa prvýkrát zúčastnila zoologička Laura Pivovarníková (7. A) a ako úspešná riešiteľka sa umiestnila na 6. mieste. Dievčatá, blahoželáme a postupujúcim žiačkam držíme prsty! Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Štefanková.

apr
23

PYTAGOREJCI ZABODOVALI

pyt miniPytagoriáda je nielen matematickou súťažou, ale aj príležitosťou pre žiakov preukázať svoj talent a vášeň pre matematiku. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
9. a 10. apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády v CVČ vo Vranove nad Topľou a naši šikovní Pytagorejci sa ukázali v tom najlepšom svetle.
Kategória P3
Z 38 súťažiacich sa naši tretiaci umiestnili takto:

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI