jún
28

Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou

farebny tyzden miniZáver školského roka priniesol aj vyhodnotenie súťaží pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Ako dokážu deti popustiť uzdu svojim myšlienkam a vytvoriť zaujímavý obraz o tajuplnom vesmíre, sme sa dozvedeli z prác žiakov zapojených do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí.” Každoročne ju vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.
V 38. ročníku nechýbali ani pekné diela našich žiakov: práca Michaela Činčeru (1. D) pod vedením Mgr. M. Šofrankovej a práca Eriky Mattovej (6. A), žiačky p. uč. M. Borošovej, porota vybrala medzi tie najlepšie, ktoré postúpili z regionálneho do celoslovenského kola v Hurbanove.

jún
27

Druháci na výlete

hehe miniDňa 22.06.2023 sa naši druháci spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na exkurziu. Tá ich zaviedla do Vihorlatského múzea v Humennom. Žiaci mali možnosť spoznať a dozvedieť sa rôzne zaujímavosti z histórie kaštieľa. S nadšením počúvali príbehy viazané k exponátom v múzeu. Navštívili prírodovednú časť múzea a mohli na vlastné oči vidieť rôzne živočíchy i horniny z tejto oblasti. Prechádzka humenským skanzenom ich zaviedla do čias dávno minulých. Mohli tak porovnať život bohatej šľachty a dedinských ľudí. Do školy sme sa vrátili unavení, ale o to viac šťastní z príjemne stráveného dňa.

jún
26

Tretie miesto na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet

jazkvet miniVýsledky krajského kola súťaže Jazykový kvet klasik nás veľmi potešili, krásne prvé miesto získala naša žiačka Noemi Mitríková z triedy 7.A. Svojím prejavom pri recitovaní anglickej prózy očarila aj porotu na celoslovenskom kole, ktoré sa konalo netradične online. Umiestnila sa na peknom treťom mieste. Srdečne jej blahoželáme a do ďalších rokov prajeme rovnaké nadšenie pri prezentovaní sa v anglickom jazyku.

jún
25

Vyhodnotenie zberu papiera na našej Dvojke

Zem smileV mesiaci máj prebiehal podľa Envirokalendára na našej Dvojke zber papiera. Ďakujeme žiakom, rodičom, našim pánom školníkom a všetkým ostatným, ktorí pristúpili k zberu aktívne. Počas jedného týždňa sa nám podarilo spolu vyzbierať veľmi pekných 6 649 kg papiera. Žiaci I. stupňa 3 571 kg, žiaci II. stupňa 1 824 kg, sklad učebníc a iné zdroje 1 254 kg. Týmto zberom sme pomohli prírode a zachránili približne 45 stromov.

jún
24

Významné európske ocenenie projektu

etwinning logoPustiť sa do projektu eTwinning v našej škole bolo veľmi dobrým rozhodnutím. Prvý, s názvom Dobrodružná cesta k angličtine, (An adventurous journey to English) získal minulý rok celoslovenské národné ocenenie za kvalitu projektu a vzájomnú spoluprácu. Tento školský rok bol prehodnocovaný na Európskej úrovni a opäť získal európske ocenenie za kvalitu projektu. Projekty, ktoré získajú európsky certifikát kvality, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce. Európsky certifikát kvality sa udeľuje iba raz ročne.
Cieľom projektu Dobrodružná cesta k angličtine bolo povzbudzovať žiakov a zlepšovať ich komunikačné zručnosti a schopnosti v angličtine a zvýšiť ich záujem o učenie sa anglického jazyka zábavným spôsobom.

jún
23

100% Englishstars z Dvojky

esO súťaži Englishstar sme už pred časom informovali. Táto medzinárodná súťaž v anglickom jazyku sa konala 27. apríla a zúčastnilo sa jej 30 žiakov 5. – 9. ročníka. Výsledky našich žiakov nás veľmi milo potešili, pretože medzi najúspešnejšie „stars“, ktoré dosiahli v teste 100 %, patria aj 2 žiačky našej školy: Laura Ravasová z 8. A a Alexandra Dopiráková z 9.A. Ďalších 20 žiakov dosiahlo skvelý výsledok, viac než 90 percentnú úspešnosť. Každý žiak bol odmenený diplomom a vecnou cenou, perom s logom súťaže a tiež zľavovým kupónom od sponzora súťaže Fusakle.
Všetkým žiakom patrí vďaka a uznanie za čas, ktorý venujú štúdiu anglického jazyka aj po vyučovaní v rámci voľného času. Tento čas je zúročený, o čom sa máme možnosť presvedčiť v rôznych jazykových projektoch či súťažiach.

jún
22

Medzi reprezentantmi mesta sú aj dvojkári

einsteinV utorok 20. júna sa v MsDK vo Vranove nad Topľou zišli pekne vyobliekaní najšikovnejší žiaci okresných základných, stredných a umeleckých škôl bez pier, ceruziek, papierov, učebníc a stresu, no stále s bohatými vedomosťami a úsmevom. Ich celoročné úsilie a zaslúžené víťazstvá nielen v krajských a celoslovenských kolách, ale aj medzinárodné úspechy v rôznych súťažiach ocenil primátor mesta Ing. Ján Ragan, prednosta mestského úradu Ing. Imrich Kónya a vedúca oddelenia školstva RNDr. Valéria Novikmecová.
Slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom bolo popretkávané zaujímavým kultúrnym programom. Ocenení si z pódia odnášali ďakovný list a vecný spomienkový predmet. A ktože je reprezentantom mesta z našej školy? Šikovných dvojkárov je neúrekom:

jún
21

Na vranovskom maratóniku aj naši bežci

beh miniPri príležitosti podujatia Dni mesta Vranov nad Topľou sa v nedeľu 18. júna konal 20. ročník Vranovského mládežníckeho maratónika. V siedmich kategóriách podľa veku si na rôzne dlhých tratiach zmerali svoje sily deti a mládež do 15 rokov. Do súťaže sa celkovo zapojilo 164 súťažiacich. Medzi nimi sa nestratili ani žiaci našej školy, ktorým sa podarilo obsadiť stupne víťazov vo viacerých vekových kategóriách. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme, ďakujeme za ich reprezentáciu a prajeme veľa športových úspechov v budúcnosti. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto skvelého podujatia.

jún
20

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

farebny tyzden miniAký by bol svet bez farieb? Smutný, jednotvárny, pochmúrny. V lete sa príroda oblieka do najkrajších a najpestrejších šiat. Nielen príroda! Druhý júnový týždeň sa v našom ŠKD niesol v znamení farieb. Vo "Farebnom týždni“ sme si každý deň obliekli tričká inej farby. V pondelok farba červená a témou dňa bola kresba na chodník, v utorok farba modrá a deti ukázali svoj talent, buď v speve, tanci alebo v hre na hudobnom nástroji. Streda sa niesla vo farbe žltej a deti ukázali svoje schopnosti v športových disciplínach, štvrtok bol biely deň a spoločne sme si zatancovali tanec, tzv. "Belgičák" a obľúbený lízankový tanec. Zelenej farbe sme venovali piatok a deti si prezreli nové EKO učebne na našej škole. Prežili sme týždeň plný farieb a zábavy.

jún
19

UPOZORNENIE ŠKD

infoNa základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza  do 10.dňa príslušného mesiaca.

Upozorňujeme, že platby za ŠKD,  za mesiace január - jún 2023 je potrebné uhradiť

najneskôr do 23.06.2023


na účet ZŠ – SK06 0200 0000 0016 3693 2457


Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI