mar
27

Biblická olympiáda

biblolymp21. marca sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády. Z vranovského okresu za rímskokatolícku cirkev sa ho zúčastnili štyri vranovské základné školy. Dvojku reprezentovalo družstvo žiakov - Dominika Šaffová a Majka Sabolová z IX.D a Filip Laktič z VIII.B.
Po skvelom výkone sa umiestnili na víťaznom 1. mieste a postupujú na krajské (diecézne) kolo do Košíc. Žiakov pripravovala p. uč. Anna Mydlová. Blahoželáme k prvenstvu a prajeme veľa duchovných síl v krajskom kole.

mar
26

Lesná zver očami detí

les miniObvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou organizovala v marci 11.ročník výtvarnej súťaže Lesná zver očami detí. Súťaž sa konala pri príležitosti prehliadky poľovníckych trofejí a bola zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Žiak našej školy Nikolas Vraník v tejto súťaži získal pekné druhé miesto. Srdečne blahoželáme!

mar
25

Svetový deň vody

voda miniSvetový deň vody pripadá každoročne na 22. marca a tohtoročným mottom je "Voda za mier". Tento medzinárodný sviatok sa koná na pamiatku dôležitosti vody a potreby trvalo udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi. Naši žiaci si tento deň pripomenuli zaujímavými aktivitami. Mladší žiaci sa dozvedeli, aký význam má voda pre život na Zemi, ako prebieha kolobeh vody v prírode a prečo je dôležité šetriť vodou. Starší žiaci sa rozprávali o znečisťovaní a spotrebe vody pri výrobe rôznych výrobkov. Pripomenuli si tak mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.

mar
24

Veľkonočné tvorivé dielne

vajickaVeľká noc je predo dvermi. Naše príbytky si radi skrášľujeme rôznymi jarnými dekoráciami. Ak si ich vyrobíme vlastnoručne, sú pre nás o to cennejšie.
Žiaci III.D prijali pozvanie od našich susedov a zúčastnili sa tvorivých dielní v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Najprv obdivovali výstavky prác žiakov a pedagógov. Potom si overili svoje zručnosti, skladali, lepili, kreslili, jedným slovom tvorili. Pracovali s nadšením a vyrobené dekorácie boli vydarené. S hrdosťou si ich odniesli domov. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, pohostenie a príjemne strávené chvíle.
Ďalšie fotografie na: https://zspretpadic.edupage.org/album/#photos:album:1130 Fotoalbum Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov/T

mar
23

Zbabraná hra

djzČo môžeš zbabrať, to zbabreš. Len nech to nie je tak aj v ozajstnom živote. O tom sa presvedčili žiaci ôsmeho ročníka v DJZ v Prešove pri sledovaní bláznivej komédie v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
Stala sa Vražda na Havershamskom panstve a je potrebné ju vyšetriť. Ale bude detektív naozaj tým správnym detektívom, ktorý je čestný a spravodlivý? Je táto vražda naozaj tak kruto naplánovaná a uskutočnená tými správnymi ľuďmi? Na odpovede sa čakalo až do konca. Ale stálo to zato. V komédii si prišli na svoje nielen účinkujúci ale aj diváci, ktorí sa priamo zapájali do deja.
Hra Henryho Lewisa, Jonathana Sayera a Henryho Shieldsa The Play That Goes Wrong (Zbabraná hra) získala v roku 2015 Laurence Olivier Award za najlepšiu komédiu, v roku 2016 cenu Moliere za najlepšiu komédiu, v roku 2017 cenu TONY za najlepšiu scénografiu a mnoho, mnoho ďalších.

mar
22

Čítame si ...,

kniha minikeďže sa nachádzame v mesiaci marci, ktorý je „mesiacom kníh“, prihlásili sme sa do celonárodného projektu „Čítame si ...“. Tento jubilejný 15.ročník celoslovenského čitateľského maratónu organizuje Linka detskej istoty s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Koná sa od 18. do 22.marca 2024.
Cieľom podujatia je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do celoslovenského detského čitateľského maratónu čo najväčší počet detí (žiakov a študentov), ktorí budú čítať v rôznych jazykoch súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.
Na našej škole sme si pripravili dňa 21.3. rôzne aktivity čítania od prvého po deviaty ročník. Najzaujímavejšou aktivitou bolo vytvorenie hada, kde každý žiak prečítal minimálne slovo( prváci), až po čítanie príbehov v triedach. Žiaci mali možnosť počas prestávok tráviť svoj oddychový čas v oddychových zónach s knihou v ruke.

mar
21

Malý záchranár – beseda

pp miniZdravie je to najcennejšie, čo človek má. Ale čo, ak oň prídeme vďaka chorobe či úrazu? Ako sa vo vážnej situácii zachovať? To sa dozvedeli detí zo Školského klubu detí od najpovolanejších osôb – pracovníkov Slovenského červeného kríža, pani Bc. Dominiky Zelikovej a jej pomocníkov, študentov GCD vo Vranove nad Topľou Timoteja Jančíka a Samuela Takáča a pani Agáty Gašparovej, zdravotnej sestry z Chirurgického oddelenia vo Vranovskej nemocnici na besede dňa 21.3.2024. Deťom porozprávali o svojej práci a učili ich pravidlá poskytovania prvej pomoci, ktoré si potom aj vyskúšali. Žiakom sa výklad a ukážky veľmi páčili. Snažili sa čo najviac si zapamätať. Veď, kto vie, možno sa im to raz zíde...

mar
20

Druháci v bábkovom divadle

babka kuko20. marca navštívili naši druháci mesto Košice. Po krátkej jarnej prechádzke centrom sa tešili na divadelné predstavenie s netradičným názvom NIE!
So záujmom sledovali žartovné zobrazenie rôznych situácií zo všedného dňa rodiny s malými deťmi. Bavili sa na vzdorovitom správaní detí pri obliekaní, jedení, umývaní zúbkov, česaní, zaspávaní... V interaktívnom predstavení zapájali herci do deja aj deti prostredníctvom kúziel, módnej prehliadky a čítania myšlienok pomocou čarovnej prilby. Neposlušným deťom s radosťou pomáhali pri upratovaní rozhádzaných hračiek v detskej izbičke.
Divadelné predstavenie druhákov pobavilo, rozosmialo a zároveň utvrdilo v tom, že vzdorovať sa nepatrí.

mar
19

Deň vody piatakov v botanickej záhrade

botanBotanická záhrada v Košiciach je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Nachádza sa tu viac ako 4600 rastlinných druhov, vďaka čomu sa radí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Okrem prehliadky skleníkov, či aktivít vo vonkajšom areáli sa piataci dozvedeli aj o vodozádržných opatreniach, ktoré do prírody vracajú milióny litrov vody. Naši žiaci objavili čaro botanickej záhrady aj v podobe prvých jarných tulipánov, narcisov, voňavých hyciantov, či šafranov, ktoré by bez vody neexistovali...

mar
18

Vzácne kovy z geografickej olympiády sú na Dvojke

goDňa 12. marca sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády.
Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z rozsiahlych oblastí geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu. Úspešnými riešiteľmi boli všetci žiaci.
Najlepšie sa však darilo dvojkárom v kategórii G (5. roč.) Zuzke Štofovej (5. C), ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste, a Simonke Karasovej (5. A), ktorá obsadila v tejto kategórii skvelé 3. miesto. Žiačky pripravovala Mgr. Andrea Sabolová.
V kategórii F (6. – 7. roč.) sa nám taktiež podarilo zabojovať a získať pre našu Dvojku výborné popredné umiestnenia. Boris Steeno (7. B) získal 2. miesto a Laura Pivovarníková (7. A) sa umiestnila na 3. mieste. Aj v kategórii E (8. – 9. roč.) sme boli úspešní a to vďaka Michaelovi Kozákovi (9. D), ktorý statočne zabojoval a obsadil 2. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI