apr
02

Striebro vo vybíjanej žiačok

vybijanaV marci sa konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok základných škôl. V silnej konkurencii sa našim dievčatám podarilo vyhrať svoju skupinu bez jedinej prehry. Premožiteľky našli až vo finálovom zápase, v ktorom sa stretli s dievčatami ZŠ Juh a umiestnili sa tak na krásnom 2. mieste. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a bojovnosť, ktorú predviedli v skvelej atmosfére športovej haly Juh. Do budúcnosti im prajeme ešte veľa takýchto športových zážitkov.
Družstvo našich skvelých dievčat:

mar
31

Huráááááááá na výýýýýýýlet !!!!!!!!!!!!!!!!

bvb miniBUDAPEŠŤ _ BRATISLAVA _ VIEDEŇ
V pondelok o 3.00 hod. sme odchádzali spred školy a hor sa na Budapešť. V Budapešti sme absolvovali pešiu a lodnú prehliadku spolu s našimi budapeštianskymi sprievodcami pomocou audiozariadení a videli sme mnohé pamiatky zapísané v v Zozname svetového dedičstva UNESCO - Námestie hrdinov, Andrášiho trieda, Reťazový most, Hradná štvrť s Rybárskou baštou, exteriér Kostola Mateja Korvína, Námestie sv.Štefana, interiér Baziliky sv.Štefana a pod. Samozrejme, že sme si našli čas aj na nákupy suvenírov a občerstvenie v našom osobnom voľne.
Z Budapešti sme sa presunuli do nášho hlavného mesta – Bratislavy, kde sme sa ubytovali, navečerali a oddýchli si. Ráno sme mali stretnutie s kvalifikovanou bratislavskou sprievodkyňou, ktorá nás zaviedla na Slavín k pamätníku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny, kde je nádherný výhľad na našu „krásavicu“. Pokochali sme sa výhľadmi a odišli sme na prehliadku Bratislavského hradu – pôvodne sídla panovníkov, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z histórie hradu a mesta. Vedeli ste napríklad, že tu skoro 270 rokov boli uchovávané uhorské korunovačné klenoty?

mar
30

Dobšinského rozprávkový svet

dobsinsky miniZákladná škola Pavla Dobšinského v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Rimavskej Sobote zorganizovali v tomto školskom roku XXIII. ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe komiksu.
S cieľom priblížiť ľudové rozprávky mladému obecenstvu atraktívnejšou formou, ako i podporiť kreativitu nadaných umelcov, sa do tejto tvorivej činnosti zapojili aj výtvarníci našej školy. Moderná podoba jednej z troch určených rozprávok Pavla Dobšinského priniesla úspech prác týchto žiačok:
Simonka Saladiaková z III. D získala vo svojej kategórii (2. - 4. ročník) 3. miesto a komiksovým príbehom o Slncovom koni porota udelila v III. kategórii (7. – 9. ročník) 1. miesto Nine Dudovej, žiačke VII. C a 2. miesto si vyslúžila Vanda Klimešová z IX. B.

mar
29

Recitačný sviatok vo Vranove

hviezdoslav miniPred odchodom na veľkonočné sviatky sa 82 žiakov základných a stredných škôl vranovského okresu zišlo v MsDK vo VT, aby jeden druhého obohatili o umelecký zážitok z prednesu v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Klobúk dole pred všetkými odvážnymi recitátormi, ktorých výkony boli ozaj vynikajúce. Dvojka mala zastúpenie v každej kategórii:
1. kat. – Tamara Hermanovská (poézia) a Lucia Hromadová (próza)
2. kat. – Alexandra Hrehová (poézia) a Nikolaj Novosiadly (próza)
3. kat. – Eliška Tatárová (poézia) a Simona Juhásová (próza)
Všetci sú pre nás víťazmi, no prísne kritériá propozícií a odborné hodnotenie poroty nakoniec z našich reprezentantov umiestnili na 3. miesto Luciu Hromadovú a Simone Juhásovej udelili čestné uznanie.

mar
28

2 prvenstvá v 2. kole v prehadzovanej a mini-volejbale

lopty miniPočas tohto školského roka prebieha súťaž v prehadzovanej a mini-volejbale. Do súťaženia sa zapojili ZŠ Sídlisko II, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh a ZŠ Bernolákova. Naši šiestaci v 2. kole obhajovali prvenstvo v mini-volejbale a po podaní vynikajúceho výkonu opäť zdolali všetky tímy.
V prehadzovanej si naši piataci stanovili cieľ zlepšiť hru a pokúsiť sa obsadiť lepšie ako bronzové miesto z predchádzajúceho kola. Tímovou fair-play po napínavom priebehu turnaja vyhrali všetky zápasy.
Dve prvé miesta sú pekným odzrkadlením práce našich žiakov v rámci tréningov, ktoré pravidelne absolvujú. Žiakom našej školy, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Zloženie družstiev si môžete pozrieť nižšie.

mar
27

Biblická olympiáda

biblolymp21. marca sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády. Z vranovského okresu za rímskokatolícku cirkev sa ho zúčastnili štyri vranovské základné školy. Dvojku reprezentovalo družstvo žiakov - Dominika Šaffová a Majka Sabolová z IX.D a Filip Laktič z VIII.B.
Po skvelom výkone sa umiestnili na víťaznom 1. mieste a postupujú na krajské (diecézne) kolo do Košíc. Žiakov pripravovala p. uč. Anna Mydlová. Blahoželáme k prvenstvu a prajeme veľa duchovných síl v krajskom kole.

mar
26

Lesná zver očami detí

les miniObvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou organizovala v marci 11.ročník výtvarnej súťaže Lesná zver očami detí. Súťaž sa konala pri príležitosti prehliadky poľovníckych trofejí a bola zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Žiak našej školy Nikolas Vraník v tejto súťaži získal pekné druhé miesto. Srdečne blahoželáme!

mar
25

Svetový deň vody

voda miniSvetový deň vody pripadá každoročne na 22. marca a tohtoročným mottom je "Voda za mier". Tento medzinárodný sviatok sa koná na pamiatku dôležitosti vody a potreby trvalo udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi. Naši žiaci si tento deň pripomenuli zaujímavými aktivitami. Mladší žiaci sa dozvedeli, aký význam má voda pre život na Zemi, ako prebieha kolobeh vody v prírode a prečo je dôležité šetriť vodou. Starší žiaci sa rozprávali o znečisťovaní a spotrebe vody pri výrobe rôznych výrobkov. Pripomenuli si tak mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.

mar
24

Veľkonočné tvorivé dielne

vajickaVeľká noc je predo dvermi. Naše príbytky si radi skrášľujeme rôznymi jarnými dekoráciami. Ak si ich vyrobíme vlastnoručne, sú pre nás o to cennejšie.
Žiaci III.D prijali pozvanie od našich susedov a zúčastnili sa tvorivých dielní v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Najprv obdivovali výstavky prác žiakov a pedagógov. Potom si overili svoje zručnosti, skladali, lepili, kreslili, jedným slovom tvorili. Pracovali s nadšením a vyrobené dekorácie boli vydarené. S hrdosťou si ich odniesli domov. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, pohostenie a príjemne strávené chvíle.
Ďalšie fotografie na: https://zspretpadic.edupage.org/album/#photos:album:1130 Fotoalbum Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov/T

mar
23

Zbabraná hra

djzČo môžeš zbabrať, to zbabreš. Len nech to nie je tak aj v ozajstnom živote. O tom sa presvedčili žiaci ôsmeho ročníka v DJZ v Prešove pri sledovaní bláznivej komédie v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
Stala sa Vražda na Havershamskom panstve a je potrebné ju vyšetriť. Ale bude detektív naozaj tým správnym detektívom, ktorý je čestný a spravodlivý? Je táto vražda naozaj tak kruto naplánovaná a uskutočnená tými správnymi ľuďmi? Na odpovede sa čakalo až do konca. Ale stálo to zato. V komédii si prišli na svoje nielen účinkujúci ale aj diváci, ktorí sa priamo zapájali do deja.
Hra Henryho Lewisa, Jonathana Sayera a Henryho Shieldsa The Play That Goes Wrong (Zbabraná hra) získala v roku 2015 Laurence Olivier Award za najlepšiu komédiu, v roku 2016 cenu Moliere za najlepšiu komédiu, v roku 2017 cenu TONY za najlepšiu scénografiu a mnoho, mnoho ďalších.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI