zapis banner
nov
07

Nočné pozorovanie oblohy

planet miniAstronomické observatórium na Kolonickom sedle v okrese Snina bolo pre našich ôsmakov miestom aktívneho využitia voľného času. Celé popoludnie až do neskorého večera strávili krásne chvíle plné dobrej nálady a zábavy, ktoré spojili s edukačným výkladom na mieste najmenej znečistenom svetelným smogom v Parku tmavej oblohy. Prehliadka areálu prebiehala v sprievode odborníka, ktorý pútavým výkladom ukázal žiakom, čo si na nočnej oblohe všimnúť, čo rozoznať a čo môžu vidieť voľným okom alebo teleskopom. Nezabudnuteľným zážitkom bolo pozorovanie nočnej oblohy, súhvezdí, planéty Jupiter a Saturn, hviezdokop, či Mesiaca. V planetáriu si pozreli kvalitne spracovaný dokument o vesmíre, a tak sa nachvíľu stali jeho súčasťou.

nov
06

Svetový deň behu

beh miniPočuli ste už o dátume 4.11.? Nie?
Tento dátum v sebe ukrýva Svetový deň behu.
Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill Mc Dermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. A prečo práve beh? Pretože beh je jedna z najprirodzenejších aktivít pohybov človeka. Postačí k nemu len pevná vôľa, vhodná obuv a oblečenie. Prináša nám množstvo fyzických, ako aj psychických benefitov, o čom sme sa mohli presvedčiť aj my, žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy. V tento deň sme sa oboznámili s rôznymi typmi behov, prekonávali prekážky a vyskúšali sme si štafetový beh. Nielenže sme si v tento deň skvelo zabehali a zasúťažili, ale aj dokázali, akí výborní bežci sme.

nov
05

Učili sme kamarátov z Kazachstanu po slovensky

jaz ret1(Jazyková reťaz)
V rámci Európskeho dňa jazykov sme sa zapojili do medzinárodného jazykového projektu Jazyková reťaz - Language chain. Témou súťaže bolo priateľstvo ako dôležitý plamienok formovania osobnosti a socializácie ľudí. Zuzka Telepunová a Dominika Šaffová z 8.D vytvorili tím „New friends“ a v hlasovaní získali prvé miesto. Dievčatá vytvorili video, v ktorom sa 6 fráz v slovenčine pokúsili naučiť rovesníkov z Kazachstanu prostredníctvom angličtiny.
Dievčatá učili Kazašky tieto zoznamovacie frázy: 1. Ahoj! 2. Ako sa voláš? 3.Volám sa Dominika. 4.Teší ma. 5. Ako sa máš? 6. Mám sa dobre.

nov
04

Záložka spája školy

kniha miniStalo sa už akýmsi zvykom, že v jeseni sa zapájame do projektu Záložka spája školy. Cieľom je povzbudiť žiakov k čítaniu a výrobe záložky pre neznámeho kamaráta zo školy, ktorá sa nám pridelí. Tohto roku sme mali možnosť spoznať Základnú školu Nábrežie mládeže v Nitre. Počtom žiakov je porovnateľná s tou našou. Zameriava sa okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj na šport a má zriadené športové triedy.
Tohtoročný projekt sa niesol heslom „Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.“ Boli sme milo prekvapení záujmom našich žiakov a ich kreativitou. Vytvorili originálne záložky znázorňujúce rôzne literárne diela, ktoré sami prečítali.

nov
03

Svetový deň sporenia

pokladnicka miniKu Svetovému dňu sporenia sa v ôsmom a deviatom ročníku dňa 27.10.2022 na hodinách občianskej náuky uskutočnila beseda na tému: „Hrdina zajtrajška“, s pracovníkmi Raiffeisen banky.
Cieľom besedy bolo hravým a zaujímavým spôsobom objasniť, čo sporenie vlastne znamená a čo všetko môže byť dôvodom, aby sme sporiť začali.
O tom ako a koľko sporiť nám porozprávali akviziční kouči, ktorí besedu viedli. Prednášajúci vystupovali na profesionálnej úrovni s veľkou dávkou odbornosti a tiež humoru. Rôznymi aktivitami, či motivujúcimi príbehmi sa snažili podať praktické informácie o sporení, sporiacich účtoch či investovaní.V rámci ekonómie sme do oblasti sporenia implementovali finančnú gramotnosť, aby sme priblížili žiakom “dospelácky” svet peňazí, tak, aby žiaci boli pripravení na samostatný život.

nov
02

Ruský film v škole

pinochio2Po roku sme sa opäť s ôsmakmi a deviatakmi zapojili v rámci hodín ruského jazyka do akcie Ruský film v škole. Spoločne sme si pozreli animovanú rozprávku Buratinove dobrodružstvá, ktorú napísal A. N. Tolstoj na motívy Collodiho Pinocchia. Následne žiaci v skupinách alebo samostatne vypracovávali rôzne úlohy a hlavolamy, riešili krížovky a vyfarbovali omaľovánky. Tí výtvarne zdatnejší sa pokúsili o reprodukciu vybratej pasáže. Ich výtvory budú zaslané do súťaže, a preto im všetci silno držíme palce.

nov
01

Našim starkým...

klj miniTak ako končí leto a prichádza jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Október je mesiac, ktorý je pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom v našom okolí.
Pri tejto príležitosti si žiaci z 3.B triedy pozvali svojich starých rodičov na triednu besiedku. Slová úcty, vďaky a lásky vložili do pásma básní, piesní, vtipov a tančekov, aby potešili na duši tých, ktorých majú radi. Nechýbal úsmev na tvárach, radosť v srdiečku a padli aj slzičky šťastia od dojatia. Svojim starkým zhotovili a odovzdali aj krásne pozdravy. Aj samotní starí rodičia prispeli k dobrej nálade spevom so svojimi vnúčatami a samotným potleskom.
Všetkým našim starkým prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky života sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

okt
31

Mesiac úcty k starším

uctakst mini„Netreba brať zrelý vek tak prísne, ani vtedy, keď sa zjesenieva, je veľa pekných záujmov, keď s ústami aj srdce spieva, pre pohodu je zárukou.“
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, potešili naši tretiaci starkých v Zariadení pre seniorov so sídlom Sídlisko 1. mája, krásnymi pozdravmi, obrázkami a darčekom. S prianím pevného zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, vyslovili vďačnosť a úctu, ktorú si seniori zaslúžia.
„Tak nech ešte veľa dní sa začne každému, kto má život rád.“

okt
30

24.10. Medzinárodný deň školských knižníc

kniha mini„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.“
Kniha nám ponúka omnoho viac, ako si dokážeme predstaviť. Pri čítaní knihy sa mnohokrát dozvieme niečo nové, čo sme doteraz nevedeli. Preto každoročne štvrtý októbrový pondelok je dňom oslavy školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a pripomína sa od roku 1999.
Dobrý vzťah ku knihe rôznymi zábavnými formami ukázali aj žiaci I. stupňa ZŠ.
Prváci rozprávali rozprávku pomocou bohato ilustrovaného leporela a tiež si spolu zahrali rozprávkové pexeso.

okt
29

Čítačka s písačkou

csp miniHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pripravili 21. 10. 2022 Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu Čítačka s písačkou.
Odovzdávanie cien, obohatené vystúpením tanečného klubu TINIS, ponúklo prezentáciu súťažných diel, ako aj prednesy víťazov literárnej časti, ktoré pozorne vnímala recitátorka Betka Madejová. Bola to ona, kto v závere vybral a udelil špeciálnu cenu pre súťažiaceho s najlepším umeleckým prejavom.
Piatkové dopoludnie v knižnici strávili pozvaní hostia v spoločnosti spisovateľky a hodnotiteľky Alžbety Verešpejovej, z rúk ktorej si ocenení žiaci a žiačky prevzali odmeny, a aj niekoľko podnetných rád k ich literárnym dielam.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI