dec
01

Informatici našej DVOJKY

ibobor2November už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 129 965 súťažiacimi zo všetkých škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 146 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
30

Návšteva predškolákov

pinochio2Hranie divadielka sa stalo súčasťou našich aktivít v triede. Dramatizácia nás nielenže baví, ale pomáha nám rozvíjať slovnú zásobu, prehlbovať pamäť, zvyšovať inteligenciu a pozitívne pôsobí na našu fantáziu. Aby sme si to naozaj vyskúšali, navštívili sme predškolákov z Materskej školy 1.mája. Deti sme potešili dramatizáciou o 12 mesiačikoch a oni nás obdarovali potleskom. Spoločne sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

nov
29

Všetci sme tu kamaráti - prevencia šikanovania

sikana miniŠikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy v školskom prostredí. Je tomu tak aj preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je veľmi dôležité vedieť o šikanovaní čo najviac, preto sme v ŠKD usporiadali besedu na tému VŠETCI SME TU KAMARÁTI. Besedy sa zúčastnili deti 3. a 4. ročníka. Pozvanie na besedu prijala milá pani psychologička PhDr. Jana Lutašová z Centra poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou, ktorá príjemným a odborným prístupom priblížila žiakom dnes tak aktuálnu tému. Žiaci pozorne načúvali novým informáciám aj formou interakcie a odniesli si mnohé dôležité postrehy a poznatky.

nov
28

KMČ v knižnici

hzk miniKnižnica už dávno nie je miestom, kde si deti chodia požičiavať knihy. Veľmi dobre o tom vedia aj naši členovia Klubu mladých čitateľov. Tentokrát sa naše stretnutie uskutočnilo v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. V príjemnej atmosfére sme sa zabavili v rôznych zaujímavých aktivitách. Smiech a dobrá nálada nám nechýbala ani pri tvorení ilustrácie. Naše ilustrácie vznikli spoluprácou nás všetkých, a preto boli originálne, také aké nenájdete v žiadnej knihe. Ktovie, možno sa z nás stanú nielen čitatelia, ale aj ilustrátori.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie Klubu mladých čitateľov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

nov
27

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

uctakst miniNašim osamelým babičkám a deduškom žijúcim v domovoch dôchodcov sme pripravili vianočné prekvapenie.
Do krabičiek od topánok sme dali toľko lásky, koľko sa tam len zmestilo. Žiaci, rodičia a zamestnanci školy pripravili 135 láskyplných krabičiek, do ktorých vložili kúsok svojho srdca. Veríme, že opusteným seniorom urobia radosť a spríjemnia im vianočné sviatky.
Obrovské ĎAKUJEME za toľko nádherných krabičiek, milí rodičia a deti!
Poďakovanie patrí aj MAD Vancák Ján, ktorý nám ochotne s odvozom krabíc pomohol.

nov
26

Šiestaci vo Vihorlatskom múzeu

hehe miniŠtvrtok 23. novembra prežili naši šiestaci netradične mimo školy. Navštívili totiž Vihorlatské múzeum v Humennom, kde na nich čakali dve zaujímavé expozície.
Umelecko-historická, ktorá je situovaná do dobových priestorov renesančného kaštieľa a ponúka pohľad na bytovú kultúru šľachty od obdobia renesancie po 20. storočie. Žiaci tu mali možnosť pokochať sa galériou panovníkov v izbe uhorských kráľov, čínskou izbou, sakrálnych umením, zlatým salónom, ako aj chlapcami obdivovanou zbierkou dobových zbraní a brnenia.
Druhú časť prehliadky tvorila prírodovedná expozícia zameraná na živočíšstvo Horného Zemplína. Po vypočutí informácií o rôznych zvieratách si mali žiaci možnosť aj precvičiť svoje vedomosti formou praktických aktivít, ktoré si pre nich prednášajúca pripravila.

nov
25

Majstri techniky

Silvia-MandulakovaV tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Majstri techniky programu Erazmus+ pod záštitou neziskovej organizácie SEA. Tento medzinárodný projekt je zameraný na rozvoj vzdelávania vo vyučovacom predmete technika. Cieľom projektu je vyškoliť minimálne 10 učiteľov techniky na ZŠ na Slovensku a v Slovinsku, pod vedením lektorov z Chorvátska. Počas trvania projektu sa učitelia naučia vytvárať zadania pre prácu žiakov ZŠ na malých obrábacích strojoch a to pre všetky skupiny žiakov – chlapcov, dievčatá, znevýhodnených žiakov,... Priekopníkom výroby týchto nástrojov je firma Unimat so sídlom v Rakúsku.
V dňoch 15. – 16. novembra sa v Modre uskutočnilo úvodné stretnutie členov zapojených do tohto projektu. Našu školu spomedzi kolegov zo Slovenska a Slovinska v tomto projekte zastupuje PaedDr. Marek Hermanovský.

nov
24

Netradičná telesná výchova

vzvt mini22.11.2023 sa žiaci II.A zúčastnili „netradičnej telesnej výchovy“ v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Pracovníčky pre druhákov pripravili veľa zábavných cvičení s využitím netradičného náradia a náčinia na hodine telesnej výchovy. Pre žiakov bol veľkým zážitkom vysvietený guľôčkový bazén, bežecký pás, trampolína či balančná lopta. S pomocou sestier si vyskúšali prenášanie zo žinenky pomocou zdvíhadla na posteľ. Najväčší záujem mali žiaci o bicykle, visiace kreslo a vodnú posteľ v miestnosti snoezelen. Usilovní cvičenci sa počas prestávky posilnili malým občerstvením a na záver bol každý žiak odmenený sladkosťou a pamätným listom.

nov
23

Jazykový kvet – školské kolo

jazkvet miniKrásne kvety vo váze nám spríjemňujú deň a máme z nich radosť. Rovnaké pocity v nás zanechali aj naše žiačky svojím prednesom anglickej prózy a poézie v jazykovo-umeleckej súťaži Jazykový kvet (Language flower). Klobúk dole pred ich snahou sa zdĺhavé anglické texty nie len spamäti naučiť, ale ich aj zaujímavo a pútavo predniesť. Prvé tri postupové miesta obsadili žiačky Tamara Kolesárová (IX.A), Noemi Mitriková (VIII.A) a Sára Janoková (VIII.A). Srdečne im blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

nov
22

Poďakovanie

eductech miniŽiaci našej školy navštevujúci počítačovo-experimentálny krúžok v týchto dňoch uviedli do činnosti ďalšiu laserovú vypaľovačku/rezačku. Po veľkom záujme zo strany žiakov, učiteľov a rodičov o výrobky vytvorené laserom sme poprosili o finančnú podporu pri nákupe ďalšieho zariadenia organizáciu EDUCTECH n.o., ktorú vedie absolútna Slovenka roka 2023, PaedDr. Silvia Manduľáková PhD. Organizácia EDUCTECH n.o. podporuje rozvoj mladých talentov na školách a nebolo to inak ani tentokrát. Opäť nám ochotne pomohli.
Naši počítačoví experimentátori sa už tešia z novej vypaľovačky a potrebného materiálu. Sú si vedomí, že práve pani Manduľákovej vďačia za ďalšie príležitosti na rozvoj ich myslenia, jemnej motoriky a zručností. Ďakujeme!

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI