dec
13

Klub mladých čitateľov

vianoce miniVianoce nám pomaly, ale isto klopú na dvere. Prípravy na najkrajšie sviatky v roku sú v plnom prúde. Každý z nás prežíva Vianoce inak. O tom, ako sa Vianoce slávili kedysi sa dozvedeli členovia Klubu mladých čitateľov. KMČ v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou si na svoje stretnutie pozval klientov zo Zariadenia pre seniorov vo Vranove nad Topľou. Tí žiakom porozprávali, ako sa slávili Vianoce za ich školských čias. Aké zvyky sa tradovali, ale aj čo si našli pod stromčekom. V príjemnej atmosfére sme si spoločne zaspievali známu koledu a navzájom sa obdarovali vianočným pozdravom. Veríme, že toto stretnutie nebolo naše posledné a v blízkej dobe sa ešte stretneme.

dec
12

Mikulášsky turnaj vo vybíjanej

volejbal miniV priebehu mikulášskeho týždňa si učitelia TSV pre žiakov 5. – 7. ročníka pripravili Mikulášsky turnaj vo vybíjanej.
Turnaja sa zúčastnili žiaci všetkých tried. V pondelok v popoludňajších hodinách si sily zmerali piataci a šiestaci.
V búrlivej atmosfére si v kategórií 5. ročníka víťazstvo odniesli žiaci 5.B, na 2. mieste skončili žiaci 5.A a na 3. mieste skončila trieda 5.C.
Medzi šiestakmi si najlepšie počínali žiaci 6A, ktorí vyhrali obidva zápasy. Na 2.mieste sa umiestnili žiaci 6.C a 3. miesto získali žiaci zo 6.B.
V utorok sa na svojom turnaji stretli žiaci 7. ročníka.

dec
11

10. december - Deň ľudských práv

ponozky miniUplynulo 75 rokov odo dňa, kedy bola Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Po ukončení 2.svetovej vojny sa štáty zaviazali, že sa budú usilovať o všeobecné zachovávanie základných ľudských práv a slobôd. Základným predpokladom na udržanie mieru, slobody, spravodlivosti a demokracie je priznať rovné a neodňateľné práva a dôstojnosť pre všetkých ľudí.
10.december slúži nielen na oslavu základných ľudských práv a slobôd, ale rovnako v tento deň poukazujeme aj na prípady ich porušovania. Keďže sme sa aj my ocitli v blízkosti jedného z konfliktov porušujúcich zásady mieru, slobody, dôstojnosti a práv človeka, naši ôsmaci mali už v novembri možnosť zúčastniť sa prednášky s pracovníčkou Múzea holokaustu v Seredi, p. Erikou Tavaly. Žiakom sa prednáška veľmi páčila a mnohí sa vyjadrili, že až teraz pochopili túto temnú dobu našich dejín správne a zmenili názor na to, čo sa v tom čase dialo.

dec
11

Exkurzia Hvezdáreň a planetárium Prešov

planet miniŽiaci 4. ročníka sa v rámci predmetu Prírodoveda zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Súčasťou exkurzie bol aj náučný film „Rozprávanie o slnečnej sústave,“ v ktorom sú formou rozhovoru a bádania vysvetlené súčasné poznatky o slnečnej sústave. Základné fyzikálne podmienky na ďalších planétach vo vesmíre sú porovnávané s podmienkami na Zemi. Umelá obloha, teda návšteva hviezdnej sály, poskytla žiakom priestor pre prebádanie astronomických tém, súhvezdí, ale aj kultúrne vyžitie. Po exkurzii žiaci navštívili obchodné centrum a prezreli si krásnu vianočnú výzdobu.

dec
10

AKO ŠLI PIATACI NA VANDROVKU

djzNaši piataci si povedali, že nielen chlebom je človek živý, a preto sa 5. 12. 2023 vybrali spolu so svojimi učiteľkami za kultúrnym zážitkom do Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Rozprávku Ako šlo vajce na vandrovku asi poznáme všetci. Toto však bolo netradičné putovanie ťažko chorého chlapca Huga, ktorý trávil čas v nemocnici a jeho blízki mu spríjemňovali ťažké chvíle hraním rozprávok. A tak sa Hugo ocitol pod morskou hladinou, kde sa skamarátil s chobotnicou, morským koníkom a krabom, aby sa spoločne vydali na vandrovku hľadať poklad.

dec
09

Pesničkový Mikuláš

mikulas mini„Čakáme ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš...“
A veru sa k nám v stredu dopoludnia zatúlal. Žiaci našej Dvojky sa zúčastnili v MsDK hudobno-zábavného programu, plného humorných scénok s Mikulášom, čertom Brumtelášom a ďalšími rozprávkovými postavičkami, v ktorom sa dozvedeli čo má nové rodina Brumtelášových. Rozžiarené oči, úsmevy na tvárach a radosť, svedčili o tom, že sa im program veľmi páčil. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom opäť o rok.

dec
09

Úspech na „kraji“

eliska01.12.2023 sa v priestoroch ABC Centra voľného času v Prešove konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo, kde nás reprezentovala Eliška Tatárová, žiačka IX.C.
V prednese prózy excelovala a obsadila víťazné 1. miesto, ktoré jej zaručilo postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 09.02.2024 v Košiciach.
Eliške srdečne blahoželáme a držíme jej palce!

dec
08

Náboj - Junior

nabojjuniorNáboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.
Obťažnosť úloh bola volená tak, aby sa mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji Junior nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy - naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

dec
08

Technická olympiáda

technika miniKoncom novembra sa žiaci našej školy zúčastnili 14. ročníka technickej olympiády. Olympiáda pozostávala z vedomostného testu, po zvládnutí ktorého prešli súťažiaci k praktickej časti. Úlohou žiakov bolo podľa predloženého výkresu vyrobiť výrobok. Konečný výrobok porota hodnotila z viacerých hľadísk. Hodnotila sa estetika, presnosť a funkčnosť výrobku.
V kategórii A tejto olympiády zručností družstvo našich žiakov Michael Kozák (IX.D) a Filip Laktič (VIII.B) obsadilo 3. miesto a v kategórii B (jednotlivci) Timotej Soták (VII.A) obsadil tiež bronzové miesto. Žiakov na olympiádu pripravovali PaedDr. Marek Hermanovský a Mgr. Rastislav Fedor.

dec
07

Podporte kreativitu dvojkárov

vianoce miniZahlasujte „like-om“ za NÁŠ vianočný stromček tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=731713785654539&set=pcb.731713838987867

Kto sa v týchto dňoch prejde po námestí v našom meste, isto mu neuniknú nádherne vyzdobené vianočné ihličnany. Nápaditú predvianočnú atmosféru pre žiakov našich materských a základných škôl navodilo mesto Vranov nad Topľou 5. decembra v našom centre pred AOC.
Predvianočná akcia s názvom "Detský vianočný les" mala rozžiariť detské očká, motivovať ich a premýšľať nad tým, ako zrecyklovať odpadový materiál a vyrobiť z neho vianočné dekorácie alebo použiť prírodné a hlavne odolné materiály.
Ozdôbky vyrábali ostošesť aj naši žiaci, nápaditosti sa medze nekládli a spoločne stromček Dvojky v meste vyzdobili. Za krásnu predvianočnú atmosféru a príjemné strávené popoludnie s nádherným programom, ďakujeme Mestskému úradu, dúfame, že táto milá akcia sa stane tradíciou.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI