okt
14

Medzinárodný deň elektroodpadu

elektroodpad mini14. októbra sme si pripomenuli medzinárodný deň elektroodpadu aktivitami v rámci projektu recyklohry.
Žiaci na I. stupni, naši Recyklohráči, si na chvíľu vyskúšali, aké je to byť zvieratkami a spoločne sa rozprávať na gazdovskom dvore, alebo v džungli bez slov a bez technológií. Z múdrych kníh sa dozvedeli, že existuje mnoho spôsobov odovzdávania informácií medzi zvieratami, niektoré pomocou vylučovaných pachov, iné predvádzaním pestrého zafarbenia, no najrýchlejšia je komunikácia prostredníctvom zvukov. V ďalšej aktivite, si Recyklohráči vyrobili svoj vlastný telefón. Pomocou špagátu a dvoch téglikov na jeho koncoch. Bolo to zábavné a naozaj to fungovalo.
Deviataci v rámci predmetu environmentálna výchova bádali po výrobných a dopravných cestách mobilného telefónu z miesta ťažby nerastných surovín až na Slovensko. Všetkých prekvapila informácia, že meď vyťažená v Čile prekoná cez 30 000 km na ceste do našich domácností. Aj preto naša škola plánuje vo februári spustenie zberu starých a nepotrebných mobilov.

okt
13

SadOvo

sadovo miniV dňoch 11. až 13. 10. 2021 sa zástupkyne triedy VIII.A Alexandra Dopiráková a Alexandra Gajdošová zúčastnili ďalšieho kurzu k projektu SadOvo. Účelom tohto kurzu - ako ďalšej časti projektu monitoringu a ochrany genofondu starých odrôd jabloní a hrušiek - bolo zmonitorovať staré stromy jabloní a hrušiek v okrese Vranov nad Topľou. Vďaka šikovným žiakom našej školy, ktorí prispeli tipmi na zaujímavé exempláre, sa žiačkam podarilo vziať na kurz plody týchto stromov, aby boli odrody identifikované českým odborníkom pomológom Ondrom Donovalom. V projekte SadOvo s ním spolupracujeme od počiatkov projektu, keďže na Slovensku podobné kapacity chýbajú.

okt
13

Abeceda zdravej výživy

zdrava vyziva mini„Nech je jedlo tvojím liekom a liek tvojím jedlom.“
„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy.“        Hippokrates
Dňa 13.10.2021 sme pre piatakov zorganizovali v spolupráci s HZOS webinár na tému „Abeceda zdravej výživy na každý deň“.
Beseda sa niesla v duchu zdravých potravín, ktoré sú prospešné pre človeka. Pani Melkovičová priblížila našim piatakom veľmi zaujímavou formou stravovanie počas dňa. Poukázala na význam konkrétnych potravín v súvislosti so správnym fungovaním organizmu, aké cenné látky obsahujú a prečo by sme si ich mali zaradiť do stravovania.
Beseda sa žiakom veľmi páčila, dávali pani lektorke zaujímavé otázky. Veríme, že aj vďaka tejto aktivite si budú vedieť pripraviť zdravý jedálniček. Na túto tému by žiaci najradšej diskutovali veľmi dlho, boli aktívni, pýtali sa a hovorili svoje skúsenosti aj vedomosti. Snáď si tieto poznatky odnesú aj do svojich domácností a prospešnými návykmi pre ich zdravie sa budú riadiť čo najdlhšie.

okt
08

=== DÔLEŽITÝ OZNAM ===

covid miniVzhľadom k zvýšenému počtu identifikovaných COVID pozitívnych pedagógov 2. stupňa prostredníctvom PCR testov v tomto týždni a na základe karanténnych usmernení RÚVZ, v súlade pokynmi ministerstva školstva, riaditeľ školy predlžuje dištančné vzdelávanie na 2. stupni do 15. októbra 2021.

*Predpokladaný nástup žiakov 2. stupňa na prezenčné vyučovanie - pondelok 18. október 2021.

=== O-Z-N-A-M ===
 
Vzhľadom k zvýšenému počtu identifikovaných COVID pozitívnych pedagógov 2. stupňa prostredníctvom PCR testov v tomto týždni a na základe karanténnych usmernení RÚVZ, v súlade pokynmi ministerstva školstva, riaditeľ školy predlžuje dištančné vzdelávanie na 2. stupni do 15. októbra 2021.
 
*Predpokladaný nástup žiakov 2. stupňa na prezenčné vyučovanie - pondelok 18. október 2021.
okt
07

Biela pastelka - finále

bp mini„Tatino vraví, že som jeho slniečko. Ale ja som slniečko nikdy nevidela. Iba cítim, ako ma hreje. Ani svoje hračky nevidím. Kým ich nedržím v rukách, sú také nijaké, akoby priesvitné. Ale potom, keď sa ich dotknem prstami, ožijú. To ale nie je zázrak. Viete, ja som slepá. Svet vidím rukami a ušami, a trochu dokonca aj nosom a jazykom. Vidím-cítim hrejúce slniečko a kvitnúce kvietky, padajúce lístie a mokré dažďové kvapky...“         (úryvok z knihy Mimi a Líza)
Takto nejako dokážu ľudia so zrakovým postihnutím vnímať svet okolo nás. Pomoci a podpore týchto ľudí sa venuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pod ich krídlami sa každoročne organizuje verejná dobrovoľná zbierka – Biela pastelka. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Aj naša škola sa s radosťou zapojila do tejto zbierky a počas hlavného zbierkového dňa – 24. septembra 2021 sme vyzbierali 304,08 €.
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života. Ďakujeme!

okt
07

AKTIVITY LESNEJ PEDAGOGIKY

les miniČo môžeme naspäť vrátiť do prírody keď postavíme dom?
Ktoré semienko spadne od stromu najďalej?
Čo sa stane so stromami a zvieratami keď nebudú mať vodu?
7.10.2021 na tieto otázky pomohli nájsť odpovede žiakom štvrtého ročníka lesní pedagógovia. Žiaci si mali možnosť zážitkovým spôsobom učenia osvojiť poznatky o drevinách, živočíchoch, pestovaní lesa a zalesňovaní. V praktických aktivitách si doplnili vedomosti o životnom prostredí, o potrebe jeho ochrany a trvalo udržateľnom rozvoji.
Lesným pedagógom veľmi pekne ďakujeme za obohatenie našich znalostí a milé darčeky pre deti.

okt
01

SLÁVIK SLOVENSKA 2021

slavik miniVo štvrtok 30. septembra sa uskutočnilo školské kolo jubilejného 30. ročníka súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA. Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa naša škola opäť rozozvučala krásnymi detskými „slávičími“ hlasmi. V troch kategóriách súťažilo spolu 23 detí, ktoré ukázali nielen svoj talent, lásku k hudbe a spevu, ale aj odvahu postaviť sa pred porotu a spolužiakov a podať čo najlepší výkon. Tu sú naši víťazi:

sep
30

Jeseň tisícich odtieňov chutí a vôní

pj mini„Jeseň je druhá jar, keď je každý list kvetom.“
(Albert Camus)

Veľmi peknou tradíciou našej školy je výstava plodov jesene, ktorou si skrášľujeme priestory školy pestrofarebnými prírodninami. Tento rok nám spoločné priestory školy zdobia týždeň od 27.9. - 1.10. Výnimočne farebné košíky plné kreatívnych nápadov, voňavých plodov z našich záhrad a polí priniesli žiaci v zastúpení každej triedy. Môžeme sa kochať farebnosťou kytíc a ikebán z obilnín a slnečníc, pozrieť si košíky plné farebnej strukoviny, ovocia a zeleniny, no dokonca aj ježkov zo šišiek a machu.

sep
30

Boli u nás na návšteve...

bud miniPani Jeseň sa už stihla obliecť do pestrých šiat a jesenná príroda sa pýši svojimi bohatými plodmi. Z tejto krásy naši žiaci s rodičmi a pani učiteľkami vytvorili výstavku plodov na ktorú sme 30.9.2021 pozvali žiakov zo susednej školy – Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Naši kamaráti pozvanie prijali a obohatili našu výstavu o milé dielka vymodelované z plodov a kvetov. Spolu so svojimi učiteľmi si z návštevy odniesli nové inšpirácie a drobné darčeky.
Tešíme sa ďalšie stretnutie.

sep
29

ECO TOUR známeho speváka

eko mini

Spevák, herec a tanečník Thomas Puskailer berie veci do vlastných rúk! Na životnom prostredí mu záleží natoľko, že sa rozhodol vyraziť na najväčšie ekologické turné v histórii Slovenska. Cieľom je nenásilnou formou zvýšiť ekologické povedomie žiakov základných a stredných škôl Slovenska a zábavnou formou im priblížiť tematiku recyklácie. 
Tohto milého stretnutia sa zúčastnili aj žiaci tretieho ročníka v Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, kde boli oboznámení s ekologickými témami.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI