jan
30

Ekožiaci v Ekocentre Sosna

elektroodpad miniDeti si občas zaslúžia „zmenu prostredia“. Návšteva nového, „neokukaného“ miesta, nové vnemy, zážitky, alebo inou formou podané informácie, to všetko čaká v Ekocentre SOSNA“.
Pri príležitosti svetového dňa environmentálnej výchovy (26.1.) žiaci 9. ročníka navštívili ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, ktoré je jediné svojho druhu na východnom Slovensku. V tento deň čakal na žiakov interaktívny vzdelávací program Klíma sa ťa týka spojený s premietaním filmu Po nás potopa, doplnený exkurziou v klimatickej záhrade spolu s aktivitami a diskusiou. Nezabudnuteľnou sa stala návšteva hobitieho domčeka postaveného z hliny, prírodná sušička, bylinková a dažďová záhrada, či separačné/kompostovacie toalety. Tento ekodeň bol pre nás všetkých zážitkom, nakoľko sme mali možnosť získať informácie, ktoré boli pre nás obohacujúce a všetci sme odchádzali s posolstvom, že Klíma sa nás týka. Ďakujeme Ekocentrum SOSNA!

jan
29

Hlas ŠKD

hlas mini„Hudba je rečou pre tento svet. Hudba, to sú slová vychádzajúce z nášho srdca.“
Piesňou vyjadrujeme lásku, radosť, smútok i žiaľ. Všetky tieto emócie sme mohli prežiť na jubilejnom X. ročníku speváckej súťaže Hlas ŠKD. Záujem detí bol veľmi vysoký a do súťaže sa prihlásilo rekordných 32 súťažiacich. Ich úlohou bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti predviedli ľudové aj moderné piesne a porota aj vynikajúce obecenstvo, ktoré potleskom povzbudzovalo všetkých súťažiacich, mali možnosť objavovať a pozorovať mladé talenty. Porota to nemala jednoduché, ale nakoniec predsa len rozhodla.

jan
28

Šaliansky Maťko

salmat logo miniDňa 26.1.2023 sa už tradične v Hornozemplinskej knižnici vo Vranove nad Topľou konal 28.ročník okresnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž v prednese slovenských povestí je pomerne náročná, čo ale neodradilo naše skvelé recitátorky Ninku Magurovú, Zuzku Magerovú a Noemi Mitrikovú, ktoré našu školu reprezentovali v tomto okresnom kole. Konkurencia bola naozaj veľmi veľká a my sa z dievčat veľmi tešíme, pretože podali naozaj skvelé výkony. 3. miesto získala Noemi Mitriková zo 7.A, ktorá recitovala povesť o chválenkárskom rybárovi Šupinovi žijúcom neďaleko Torysy. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie krásne úspechy.

jan
27

Medzinárodný deň bez internetu

prvacik miniKeby nebola elektrina, nefungoval by ani internet. Už si to dnes nevieme ani prestaviť. Oddýchli by si naše oči, ale aj naša planéta. Prečo? Lebo niektoré druhy elektrárni, ktoré vyrábajú elektrinu, veľmi zaťažujú životné prostredie. Napríklad v tepelnej elektrárni sa elektrina vyrába spaľovaním uhlia. Z komínov takejto elektrárne uniká do ovzdušia akási para- oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt. Pod heslom „Wifi nemáme, tak sa rozprávajme“ si tento deň pripomenuli aj naši žiaci rozhovormi, rôznymi aktivitami v triede, na chodbe, v oddychovej zóne a niektorí navštívili aj knižnicu. Predsa dni môžu byť plné pekných zážitkov a to aj bez internetu.

jan
26

Šikovníci nám zapriali...

hlas mini

"Všetko dobré v novom roku..."
Vianočné priania a pripravovaná slávnostná akadémia sa na sklonku roka 2022 nemohla uskutočniť kvôli vysokej chorobnosti našich žiakov, tak sme si to vynahradili novoročným posedením a prianím všetkého dobrého v novom roku. Naši nadaní žiaci nám, učiteľom a zamestnancom Dvojky, spestrili novoročné posedenie milým vystúpením. Na úvod krásne ladili hlasy dua Natálky Kvočkovej (IX.C) a Riša Vasilka (IX.B) v sprievode našich šikovných muzikantov, pánov učiteľov M. Boroša a P. Šofranka a na ľudovú nôtu zaspievali speváčky z DFS Cifroško pod vedením p. učiteľky J. Kolesárovej.
Veľmi nás teší, že do nového roka nás pozitívne naladili povzbudivé tóny našich talentov a my sa tak môžeme s chuťou a predsavzatiami pustiť do práce, ktorá nás čaká v novom roku 2023. Držme si palce, nech nás zdravie, úsmev a empatia sprevádza celým rokom.

jan
25

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“

anj olymp logo mini(okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku)
Štvrtok 19. januára 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 8 základných škôl z nášho okresu. 16 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách 1A a 1B. Po absolvovaní náročnej písomnej časti si študenti zmerali sily v ústnej časti, ktorá pozostávala z príbehu podľa obrázka a „role play“.
Našu školu reprezentovali dve žiačky. V kategórii 1A (5. - 7.roč.) to bola Zuzana Jakubčinová (7.C) a v kategórii 1B (8. - 9.roč.) Kristína Korekáčová (9.B). Na krásnom 2. mieste sa umiestnila Zuzka Jakubčinová, ktorú pripravovala Mgr. Michaela Štempáková.

jan
24

Deň komplimentov

komplimentNiektorí vedeli, pre mnohých to bola novinka. O čom je reč? O tom, že aj komplimenty majú svoj deň v kalendári. V tomto roku pripadol 21.január na stredu. Tak sme krásne, príjemne a s úsmevom začali tento deň.
Už pri vstupe do budovy sme kolegov vítali milým slovom a obdarili malou sladkosťou. Úsmevy na ich tvárach boli badateľné a hovorili za všetko. I poďakovania, že hneď zrána spríjemňujeme pracovný deň.
V rozhlasovej relácií žiaci dostali základné informácie a dozvedeli sa, čo to ten kompliment vlastne je. Snažili sa splniť základnú myšlienku, ktorou je tento deň obdarovať komplimentom najmenej piatich ľudí a tým vyzdvihnúť to, čo na danej osobe obdivujeme.

jan
18

Vymysleli, vytvorili, vyhrali - Duo ViMi

angl miniSkvelý úspech sa podaril našim žiačkam z 5.A Milke Lackej a Viki Draxlerovej. Dievčatá – duo ViMi, sa zapojili do jesennej projektovej súťaže v anglickom jazyku s vydavateľstvom Ventures books. Zadanie súťaže bolo jasné: vytvoriť návrh obálky svojej knihy a napísať, o čom by ich kniha písaná v anglickom jazyku bola. Dievčatá popustili uzdu svojej fantázie a nakreslili obálku knihy, napísali príbeh, ktorý porota vyhodnotila ako najlepší v kategórii 3. – 5. ročník základných škôl.
Svoju odmenu si Milka a Viky prevzali priamo z rúk metodičky a konzultantky pre anglický jazyk vydavateľstva pani Judity Tóthovej, ktorá im ceny prišla osobne odovzdať na našu Dvojku dňa 17.1. 2023. Vyzdvihla ich tvorivosť, znalosti anglického jazyka a tiež myšlienku, ktorú v príbehu spracovali.

jan
17

ŠKD na korčuliach

klzisko miniNepriaznivé počasie tohtoročnej zimy nám neumožňuje naplno si vychutnať zimné športy. Deti z ŠKD si však svoje korčuliarske schopnosti predsa len vyskúšali. Navštívili STD Arénu. Prvé dotyky s ľadovou plochou boli opatrné, no malí korčuliari postupne prekonávali strach z kĺzavého pohybu. Vedeli ste, že začiatky korčuľovania siahajú do dôb spred niekoľko tisícročí? Vtedy pohyb na kostených korčuliach slúžil ako pohodlný spôsob dopravy v zimnom období. Dnes korčuliarske činnosti vytvárajú a dopĺňajú pohybový prejav človeka, prispievajú k sebarealizácii, zmierňujú stres, umožňujú zážitkovosť, spontánnosť, výkonovú motiváciu a hodnotné prežívanie voľného času.

jan
16

Pytagoriáda

pyt miniPytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
Naša škola súťaží v kategóriách: 1. stupeň: P3 a P4 a 2. stupeň: P5 až P8. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo). Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.
Tento rok sa najlepšie v školskom kole darilo týmto žiakom:

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI